Wednesday, September 17, 2014

Wrist Warmers – 4

Då har vi kommit så långt att vi ska börja på att brodera på de utklippta handledsvärmarna.
Then we have come so far that we will begin to embroider on the cut-out wrist warmers.

Som jag sa så använder jag min 240x150 mm brodérbåge. Jag har först spänt rivbart mellanlägg i bågen. Sedan skär jag ut ett område som är ca 20x7 cm.
As I said, I use my 240x150 mm hoop. I start by hooping tear away stabilizer in the hoop. Then I cut out an area that is about 200x70 mm.

Ovanpå det nålar jag fast vattenlösligt mellanlägg (tygvarianten). Innan jag nålar drar jag lätt med limstift runt kanterna. Låt det gärna sätta sig några minuter om du inte vill stryktorka på låg värme med ett mini-strykjärn. Dock ska man vara försiktig med vattenlösligt mellanlägg om man inte vet hur det reagera på värme.
On top of that area I put water soluble stabilizer (fabric type) that I fasten with pins. You can dab a little glue stick around the edges of the cutout area. Let it sit a few minutes if you do not want to iron dry on low heat with a mini iron. However, one should be careful with water soluble stabilizer if you do not know how it reacts to heat.

Varför gör jag då så här? Jo, helt enkelt för att spara på mellanlägg. Jag tycker det känns fel att kasta massa bitar och vattenlösligt mellanlägg är inte jättelätt att klistra ihop. Däremot kan jag ju lätt klistra på en bit rivbart mellanlägg så kan jag använda det igen. Men …. som sagt – man gör som man vill och den som tycker detta känns jätteonödigt tar helt enkelt och spänner vattenlösligt mellanlägg direkt i hela brodérbågen :-)
Why do I do this? Well, simply to save on stabilizer. I think it feels wrong to throw lots of pieces and water soluble stabilizer is not very easy to glue together either. However, I can easily glue on a piece of tear-away stabilizer so I can use that again. But .... as I said - you do what you want and whoever thinks this feels really unnecessary simply hoop water soluble stabilizer directly in the hoop:-)

Jag printar även ut en pappers-mall från mitt 6 D Embroidery Software och klipper ut runt om designen. Jag markerar xy-linjerna.
I also print out a paper template from my 6 D Embroidery Software and cut around the design. I mark the xy lines.

Sedan placerar jag denna på den utklippta fleecebiten, med de avstånd jag bestämt innan när jag skapade raden av broderier.
Then I place this on the cut piece of fleece, with the distance I decided before when I created the line of embroidery.

Man kan ev. ta några lätta ”duttar” av limstift på pappers-mallen innan man fäster den på fleecen.
You can "dab" on a small amount of glue stick on the paper template before you attach it to the fleece.

Sedan tar jag och markerar mittpunkten och linjer mot bågens mittmarkeringar. Den lilla gradskivan är perfekt. Likaså måtten jag fick när jag provsydde mina xy-linjer.  Här kan ni läsa hur det gick till
Then I mark the center point and the xy-lines in the hoop. The small protractor is perfect. I use the measurements I got when I test sewed my xy-lines. Here you can read how to do that.

Därefter så passar jag in mittpunkt och linjer mot varandra. Hur man gör det kan ni se i ”Hooping Tips 3”
Then I match the center and lines against each other. How to do that you can see in ”Hooping Tips 3”

Innan jag börjar brodera lägger jag på ett lager av tunt vattenlösligt mellanlägg (plastvarianten).
Before I start embroidering I put on a thin layer of water soluble stabilizer (plastic version).

Då är det bara att börja brodera. Nästa gång ska jag visa hur vi enkelt syr samman handledsvärmarna.
Then it's just to start embroidering. Next time I'll show how we can easily sew together  the wrist warmers.
Designs: 278 Sparkling Holiday from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment