Thursday, September 18, 2014

Wrist Warmers – 5

Här ser du en närbild av en broderad stjärna.
Here you see a close-up of an embroidered star.

Här är hela raden broderad och jag har plockat bort knappnålarna för att brodera nästa bit.
Here's the full line of embroidery and I have picked out the pins to embroider the next piece.

Det är så lätt. Det är bara att försiktigt dra av det vattenlösliga mellanlägget från det rivbara och sätta dit en ny bit som jag visade i förra inlägget.
It's that easy. Just gently pull away the water soluble stabilizer from the tear away stabilizer and attach a new piece that I showed in a previous post.

När du broderat klart bägge handledsvärmarna så tar du bort det mesta av det vattenlösliga mellanlägget.
When both wrist warmers are embroidered, remove most of the water soluble stabilizer.

Sedan blötte jag dem snabbt bara för att få bort allt och lät dem torka.
Then I soaked them quickly just to get rid of everything and let them dry.


Vik sedan ihop dem med rätsidan inåt och nåla ihop.
Then fold them together with right sides together and pin together.

Du har ju redan mätt vilken sömsmån du ska ha så nu är det bara att sy ihop dem med en liten sicksack söm på insidan.
You have already measured the seam allowance you need; now you just have to sew them together with a small zig-zag stitch on the inside.

Beroende på sömsmånens bredd kan man behöva klippa ner den något.
Depending on the width of the seam allowance may need to cut it down a bit.

Ja, svårare än så var det inte och nu har jag ett par snygga varma handledsvärmare.
Well it wasn’t more difficult than this and now I have a pair of nice warm wrist warmers.

De är så snabba så du kan unna dig att sy ytterligare ett par och när du ändå håller på kanske du ska göra några som present också.

They are so fast to make so you can treat yourself to sew another pair and when you're at it, maybe you should make some as gifts too.
Designs: 278 Sparkling Holiday from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment