Saturday, October 25, 2014

..and then it was this time of the year – Sewing Festival 2

Fortfarande riktigt ruskväder ute men eftersom jag även idag åkte till mässan för att gå runt och titta och låta mig inspireras så gör det inte så mycket.
Det finns så mycket fint att titta på. Bland annat ska jag visa er kort på ett antal jätteläckra saker i Husqvarna/Pfaffs monter där man i Sverige har en ”kampanj” där man satsar på att ”återvinna” och göra om gamla plagg. Ett bra initiativ – men det blir inte idag.
I dag gick jag runt i drygt 5 timmar. På kul hade jag en stegräknare i fickan och allt som allt med steg dit, på mässan och hem blev det drygt 7200 steg. Det skulle innebära att jag gick ungefär 4000 steg på mässan. Sen så klart blev det en hel del stanna och prata :-)
Men det som jag inte räknat med var blir stående 2 timmar och stum av beundran titta på en som provade på den nya quiltmaskinen Pfaff Powerquilter 16.0. Jag provade själv maskinen och den var väldigt behaglig att quilta på. Det är alltså en ”stor maskin” som man frihandsquiltar på och den har en stygnregulator. Jag tyckte att det var väldigt bekvämt med ett bord och en stor ytan inom maskinen.
Still really bad weather out there but as I had decided to go to the fair today as well to get some more inspiration I don’t care that much. 
There's so much nice to look at. Among other things, I'll show you a number of really nice things in the Husqvarna/Pfaffs booth where they run a “campaign” in Sweden committed to redo old garments and other things. A great initiative – but it won't be today.
Today, I walked around for about 5 hours. Just for fun, I had a pedometer in my pocket and all in all the steps to get there, at the fair and home became slightly more than 7200 steps. It would mean that I walked about 4000 steps at the fair. Then of course there was a lot of stop and talk:-)
But what I did not count on was remain standing for 2 hours and speechless with admiration watch one who tried on the new quilt machine Pfaff Powerquilter 16.0. I tested the machine myself and it was very pleasant to quilt on. So it's a "big machine" that does freehand quilting and it has a stitch regulator. I thought it was very comfortable with a table and a large area within the machine.
Men om man kan quilta på fri hand så kan man också frihandsbrodera och en som är en mästare på det är Linnea från LinneaArtLine.com. Hon är en svensk designer som gör så vackra broderimotiv och hennes quiltar och mönster är bara helt bedårande. Titta bara på väskan som hennes dotter hade.
But if one can quilt freehand you can also embroider freehand and one who is a master at that is Linnea from LinneaArtLine.com. She is a Swedish designer who makes such beautiful embroidery motifs and her quilts and patterns are just absolutely adorable. Just look at the bag as her daughter had.
Det var bara så häftigt att hon kom förbi och naturligtvis ville hon prova maskinen. Sen sätter hon sig bara ner och börjar ”leka fram motiv”.
It was just so awesome that she came by and of course she wanted to try the machine. Then she just sits down and starts to "play up motives".
Tänk att bara kunna göra lite ”snirklar” så där rakt av och det blir så himla snyggt.
Imagine just being able to do some "scrolls" like that, and it becomes so amazingly beautiful.
Några blad – helt på fri hand. Så fina - jag tror att det är svårt att förstå att detta är gjort på fri hand om man inte sett det.
A few leaves – completely free-hand. So nice - I think it is difficult to understand that this is done free hand if you haven't seen it.
En liten uggla målades fram med tråd på maskinen.
A small owl was painted out with thread on the machine.
Här är en närbild av den.
Here is a close up of it.
Sedan växte hennes urcharmiga tomte fram – framför våra ögon. Jag frågade hur hon kunde göra bilderna utan att rita. Svaret var – jag ser bilden i huvudet. Suck....
Then her charming Santa just appeared on the quilt  – before our eyes. I asked how she could make the images without drawing. The answer was – I can see the picture in my head. Sigh ....
Lite vitt i skägget ...
A little white in the beard ...
Nu är tomten nästan klar ... bara lite detaljer i mössan.
Now the Santa is almost finished ... just some details in his cap.
Färdig och vi var många som bara stod stumma av beundran. Så som ni förstår var det en dag som jag inte hade räknat med men jag ville bara visa hur man faktiskt kan använda en maskin till både quiltning och frihansbroderi.
Finished and we were many who just stood mute of admiration. So as you can imagine, it was a day that I had not anticipated, but I just wanted to show how one can actually use a machine for both quilting and free hand embroidery.

No comments:

Post a Comment