Monday, October 27, 2014

..and then it was this time of the year – Sewing Festival 4

När jag traskade runt så var det några saker som man märkte låg i tiden och det var garn, ull, pärlor och mycket trikåtyger – till och med ganska många ekologiska trikåtyger. Bra!!
Hade jag fortfarande stickat så hade jag nog köpt några nystan av detta vackra växtfärgade garn. Man blir alldeles tagen av att se så mycket vackra saker i naturmaterial.
Kommer ni ihåg att jag visade en pepparkaksform i form av en symaskin?
I förrgår slog det mig varför jag hittade just pepparkaksformar i butiker som sålde ull för tovning :-)
Man använder dessa för att forma figurer. Fiffigt eller hur?
Ni förstår kanske att jag inte riktigt har fattat detta med ull och tovning. Men å andra sidan varför skulle de inte kunna sälja pepparkaksformar nu när det börjar närma sig jul. Jaja, vi har alla våra preferensramar.
When I walked around there were some things I noticed were quite popular such as yarn, wool, beads and much knitted fabrics - and even quite a few organic knitted fabrics. Good !!
Had I still knit I'd probably have bought a few skeins of this beautiful plant dyed yarn. You become quite moved by seeing so much beautiful things from natural materials.
The day before yesterday it occurred to me why I found cookie cutters in shops selling wool for felting:-)
You use these to form figures. Clever isn't it?
You might realize I have not really taken this with wool and felting. But on the other hand, why should they not be able to sell cookie cutters now that Christmas is approaching. Well, we all have our preferences.

Korps brukar jag alltid besöka på Syfestivalen för att köpa deras vadmal och ull. Det har ett stort utbud och det är så trevligt med deras approach att vara klädda i kläder som jag tror kan vara vikingatid eller medeltid? Nåväl, det är väl passande till de varor de säljer och ger precis rätt intryck.
Nu hade de också börjat med garn, ull och ”brodérgarn”. Jag har inte noterat detta förut men nu gjorde jag det eftersom jag skulle köpa ull för tovning/filtning. Deras utbud var imponerande. Dit återvänder jag gärna nästa gång det är Syfestival för man måste nästan uppleva den vackra lystern i de många garnerna.
I usually always visit Korps at Syfestivalen to buy their homespun and wool. They has a huge selection and it's so nice with their approach to be dressed in clothes which I think may be the Viking Age and the Middle Ages? Well, it is suitable for the goods they sell and provides just the right impression.
Now they had also started to sell yarn, wool, and "embroidery yarn". I have not noticed this before but now I did because I would buy wool for felting. Their selection was impressive. I will return the next time the Sewing Festival is because you must experience the beautiful luster in the many yarns.

Naturligtvis passade jag på att köpa lite ull. Detta var väl ett bra paket med olika färger i lagom storlek.
Of course I took the opportunity to buy some wool. Well this was a good package with different colors in the just the right size.

Här ser ni en hel hylla med de mest gnistrande rayongarner. Det går inte att återge skenet och glansen på ett foto men det var fantastiskt.

Here you can see an entire shelf with the most sparkling rayon yarns. You cannot reproduce the glow and shine in a photo, but it was amazing.

Lite guldfärgat rayongarn. Jag får se om det kan användas i ”Yarn Couching foten” eller i ”Specialty Bobbin Case”.
Some Golden Rayon yarn. I'll see if it can be used in the "Yarn Couching foot" or the "Specialty Bobbin Case".

De hade också silkesgarn i de mest fantastiska färger. Här är lite större nystan eller vad man nu kallar dessa tvinnade förpackningar.
They also had silk yarn in the most amazing colors. Here is a little bigger skeins or whatever you call these twisted packaging.

För min del blev det broderivarianten av silkesgarnet i en mörkare turkos färg.
I bought the embroidery version of the silk yarn in a darker turquoise color.

Men som sagt man kan inte besöka Korps utan att köpa med sig av deras fina ullfilt, nu var tyvärr den mörkgrå slut. Men jag har kvar hemma så det är ingen katastrof och skulle det vara det kan jag ju alltid beställa on-line. Men 10 små bitar av filt i olika färg kommer passa som ”handen i handsken” till ”min nya leksak - Felting Embroidery Set".
But as I said you cannot visit Korps without buying their fine wool felt, now, unfortunately, the dark gray was sold out. But I have left at home so it's not a disaster and if it would be there, I can always order online. But 10 small pieces of felt in different colors will suit "my new toy - the Felting Embroidery Set" perfect.

Vill man nu inte filta för hand så finns ju Filt-tillbehöret till brodérmaskinen som nog är ett av de roligare nya tillbehören som kommit på länge. I Husqvarna Vikings/Pfaffs workshop monter fanns jättemycket fint att titta på. Här ligger det massor av exempel på filtade saker och härliga färger av ull.
If you don’t want to felt by hand then there is the Felt accessory for the embroidery machine that is probably one of the most fun new accessories that has come in a long time. In the Husqvarna Viking/Pfaff's workshop booth there were many nice things to look at. Here are lots of examples of felted things and beautiful colors of wool.

Se bara på dessa roliga blommor som man gjort (filtat) med Felting Embroidery Set och satt på ett snöre.

Just look at these fun flowers that they've made (felted) with the Felting Embroidery Set and put on a string.
Eller vingar på jeanstyg – här är de förstärkta med lite ullfilt på baksidan som sedan är bortrivet. Två vingar skulle bli jättesnyggt på ryggen på en jeansjacka. Sen kan man ju välja färg på filten eller om man bara vill låta nålen perforera tyger som jag egentligen tror att det är tänkt.
Or wings on denim – here they are reinforced with some felt on the back which then is torn away. Two wings would be really neat on the back of a denim jacket. Then one can choose color of the felt or if you just want to let the needle perforate the jeans fabric which I think it is meant to do.
Jag blev förälskad i detta får. Det är från ett brodérkort för Pfaff "Embroidery Felting Set" som jag naturligtvis inte kunde motstå att beställa. Det fanns mycket fint på det kortet. Hur var det nu? Var detta framsidan eller baksidan?
I fell in love with this Sheep. It is from an embroidery card for the Pfaff "Embroidery Felting Set" that I of course could not resist to order. There were many nice embroideries on that card. How was it now? Was this the front or the back?
Eller var det detta som var fram- eller baksida? Jag tror nästan jag gillar den här sidan bäst. Men de är snygga bägge två.
Or was it this that was the front or back? I almost think I like this one the best. But they are both beautiful.
Här har det filtats fötter.
Here some feet has been felted.
Som framträder på baksidan.
Appearing on the back.

Sedan hamnade jag vid montern hos Fingerfärda och här fanns också jättemycket fina saker. Vill man nu inte filta så kan man fortfarande arbeta med naturmaterial som ull och ullbroderier – här ser ni ett par jättefina stickade, tovade och broderade vantar. De fanns i flera fina färger.
Then I ended up at the booth of Fingerfärda and here were also some very nice things. If you don’t want to do felting you can still work with natural materials such as wool and wool embroidery – here you can see a couple of really nice knitted, felted and embroidered mitts. They were available in several beautiful colors.
Från samma återförsäljare så finns ett varmt och skönt sadelskydd. Det kan behövas nu när det blir kallare.
From the same vendor, there is a nice and warm bike seat cover. It may be needed now when it gets colder.
En ekorrälskare som jag blir helt tagen av denna kudde med ett broderi som faktiskt ser filtat ut. Sagolikt vackert ullbroderi och som ni förstår så ligger det verkligen i tiden med naturmaterial och att arbeta med sådana material är bara gudomligt. Om ni inte provat - gör det. Det finns ingen väg tillbaka sedan :-)
Eftersom det är måndag länkar jag även till Bambi Syr. Har ni missat mina tidigare inlägg så finns de på de 3 föregående dagarna.
A squirrel lover like me is completely blown away by this pillow with embroidery that actually looks felted. Fabulously beautiful wool embroidery. Yes, as you will understand, it is really “in time” with natural materials and to work with such materials is just divine. If you haven't tried it - do so. There's no way back then:-) 
Since it's Monday, I link to Bambi Syr. If you have missed my earlier posts, they are on the three previous days.


No comments:

Post a Comment