Friday, October 31, 2014

Embroidered BOM – Block 5

Ibland hamnar man bara efter. Här är ett exempel på att jag gjort det. Nu kommer block 5 före block 4 i ”Little Village Quilt BOM” serien.
Eftersom det är November och det ligger i fas med Halloween och Alla Helgons dag så känns detta som ett passande block. Nåja, kanske mer för Halloween när jag tänker efter. Visst skulle man i ett mörkt sken kunna skönja ett ”Haunted House”?
Sometimes you just end up after. Here is an example showing I made it. Block 5 now comes before block 4 in the "Little Village Quilt BOM" series.
Because it's November and it is in phase with Halloween and All Saints Day, it feels like an appropriate block. Well, maybe more for Halloween when I think about it. Sure one would be in a dark glow to discern a "Haunted House"?

Fast ett ljust stenhus är kanske bättre. Men grått får det bli för att november är en grå månad. Eftersom jag cyklar till och från jobbet varje dag så ser jag ju skiftningarna i naturen på ett helt annat sätt än när jag åkte tåg.
Though a bright stone house is maybe better. But gray it must be as November is a gray month. Since I cycle to and from work every day, I see the shifts in the nature in a very different way than when I went by train.

Träden har tappat sina löv och står där mäktiga och stora – eller små för den delen också :-) – med sina grenar.
The trees have lost their leaves and stand there mighty and big - or small for that matter:-) - with their branches.

Löv finns i massor på marken och dem får man akta sig för eftersom de kan vara riktigt hala. Men de är gula och vackra – de som inte blivit bruna det vill säga.
Leaves are available in plenty on the ground and you must watch out for them because they can be really slippery. But they are yellow and beautiful - those who haven’t become brown i.e.

Till och med den lilla fågeln har satt på sig mössan och det kan man behöva - speciellt på morgonen när det nu är ner emot 0 grader C eller under.
Even the little bird has put on his cap, and it may be necessary - especially in the morning when it is now down towards 0 degrees C or below.

Designs:  Little Village Quilt BOM from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment