Sunday, October 5, 2014

Hooping Tips – 4

Aligning fabric on stabilizer - method 2

Nästa tips för att passa in en markering mot en annan kommer nog får en del av er att skaka på huvudet medan andra kommer säga – men visst, fungerar det på det sättet är det ju logiskt att det fungerar här också. Nästan som det gick upp ett ljus, eller hur?
The next tip to fit one mark against another will probably get some of you shaking your head while others will say - but of course, if it works the way it's logical that it works here too. Almost like the light went on, right?

Att jag överhuvudtaget kom att tänka på detta sätt var för att jag av en händelse höll upp brodérbågen mot lampan och såg att linjerna matchade. Då kom jag att tänka på en vad man på engelska kallar ”light box”. Den används ju bland annat till att rita av mönster exempelvis vid ”stitchery” och quiltning. Ni kommer säkert ihåg när man var liten och satte upp en bild mot en fönsterruta och ritade av. Att ta hjälp av ljus för att se igenom ett annat lager.
The fact that I even came to think this way was because I accidentally held the hoop up against the lamp and saw that the lines matched. Then I thought of what in English is called a "light box". It is of course among other things, used for drawing a pattern, for example, for a "stitchery" or quilting. You might remember when you were little and put up a picture against a windowpane and traced. Taking the help of light to see through another layer.

Här har ni min “bra-att-ha-låda”. Den innehåller diverse smått och gott. Det är en låda jag köpt på IKEA.
Here you have my "nice-to-have-box". It contains various odds and ends. This is a box I bought at IKEA.

Bland annat har jag 2 ficklampor med LED lampor. Först hade jag min lilla lampa som jag ställde i en liten kopp. Sedan skaffade jag en liggande lampa som är mycket enklare. Men bägge funkar bra för ändamålet. Ni ser dem skymtande i lådan.
Jag behöver inte ta ut resten av sakerna ur min låda utan jag tänder helt enkelt ficklampan och lägger på locket. Men naturligtvis kan man ta en annan låda och ställa upp-och-ner som jag gjort på den första bilden.
Among other things, I have two flashlights with LED bulbs. First, I had my little flashlight that I put in a small cup. I then bought a flat flashlight that is much easier to use. But both work well for this purpose. You see them glimpsed in the box.
I do not need to take the rest of the things out of my box, I simply light the flashlight and put the lid on. But of course, you can take another box and put upside down like I did in the first image.

Sedan spänner jag brodérbågen med mellanlägg som jag ritat XY-linjer på för att markera ut mitten. Ni kan läsa om det här och här.
Then I hoop the stabilizer on which I drew XY lines to mark out the center. You can read about it here and here.

En sak som är väldigt bra är att göra några tunna drag med vattenlösligt limstift på mellanlägget.
One thing that is very good is to do some thin strokes with water soluble glue stick on the stabilizer.

Brodérbågen läggs sedan på locket. Ni ser att det lyser igenom bra. Här har jag den lilla ficklampan som står upp. Den liggande ficklampan ger ett större område som belyses. Men detta är fullt tillräckligt.
The hoop is the placed on the lid. You see that it shines through fine. Here I have a small flashlight that stands up. The horizontal flashlight gives a large area that is illuminated. But this is quite enough.

Därefter placerar jag tygbiten jag ritat motsvarande XY-linjer på och lägger ovanpå.
Then I place the fabric I drew equivalent XY lines on top of the stabilizer.

Sedan är det bara att med ljusets hjälp se till att linjerna ligger ovanpå varandra. Limstiftet gör att det ligger på plats.  Ni ser att det är lite justering kvar att göra vid pilarna. Det underlättar om man har olika färg på pennan på mellanlägg och tyg. Men naturligtvis fungerar det bra med samma också. När man väl förstått principen är detta en väldigt snabb metod.
Then it's just to match the lines on the stabilizer and fabric and make sure the lines lie on top of each other. The glue stick ensures the fabric stays in place. You see, there is some adjustment left to do at the arrows. It helps if you have separate colors of the pen on the interfacing and the fabric. But of course if it works fine with the same too. Once understood, this is a very quick method.

Sedan är det bara att lyfta ner brodérbågen på ett platt underlagt och se till att tyget ligger still. Ev. kan man ”fylla på” med lite mer limstift i kanterna. Eller nåla som jag gjort utanför själva brodérområdet.
Then, just lift the hoop down on a flat surface and make sure that the fabric stays still. You might have to "fill in" with a little more glue stick at the edges. Or pin like I've done outside the embroidery area.

Detta är en variant till att använda den metod jag visade tidigare med korkmattan.
This is an alternative to the method I showed using the cork mat.
När man ska göra “multi-hooping” är detta en väldigt användbar metod.
When doing “multi-hooping” this is a very useful method.

No comments:

Post a Comment