Friday, October 3, 2014

Jewelry - 6

Klipp bort det mesta av tyllen och mellanlägget. Lös upp mellanlägget i vatten.
Cut away most of the tulle and stabilizer. Dissolve the stabilizer in water.
Lägg örhängena utspända på ett lager tjock frotté. Här ser nu hur jag använt knappnålar i min korkmatta som jag gjort. Den är bra till mycket.
Place the earrings stretched on a layer thick terry. Here you see how I've used pins in my cork mat that I made. It is useful for a lot of things.
När de är torra så tar jag fram min lödkolv och bränner bort resterna av tyllen längs med satinkanten. Akta kanten så tråden inte bränns. Sist men inte minst – AKTA FINGRARNA – håll gärna örhänget med en tång eller pincett.
When they are dry, I take my soldering iron and burn the remains of the tulle along with the satin edge. Be careful so you don't burn the thread at the edge. Last but not least – WATCH YOUR FINGERS - please hold the earring with a pair of pliers or tweezers.
Slutligen här är örhängena. Nästa gång ska jag visa hur man kan dekorera dem. Men naturligtvis är de vackra som de är.
Finally, here you can see the finished earrings. Next time I'll show how to decorate them. But of course they are beautiful as they are.
Designs:  Embroider & Shine collection from Husqvarna Viking 

No comments:

Post a Comment