Wednesday, October 15, 2014

New – scary or exciting? - 1

Visst är det så med nya saker att de kan vara både roliga, spännande men samtidigt lite skrämmande? Man är ute på ”okänt vatten” och man vet inte riktigt vad som kommer att hända eller hur mycket man ska använda av något eller hur själva processen kommer att gå till.
Is it not so that new things can be both fun and exciting but also a little scary? You are out on "uncharted waters" and you do not really know what will happen or how much to use of something or how the process will go.
Så kände jag när jag nu skulle prova mitt nya ”Felting Embroidery Set”. Som alltid när jag ska prova något nytt så tittar jag på vad som är i själva boxen, läser instruktionen och tittade på den utmärkta instruktionsfilmen för ”Felting Embroidery Set”. Men ni är välkomna att följa med på mitt första "provbroderi" – hur det nu än kommer att gå :-)
This is how I felt when I would try my new ”Felting Embroidery Set”. As always when I'm going to try something new, I look at what is in the box, read the instructions and I also watched the excellent instructional video for "Felting Embroidery Set". But you are welcome to follow along on my first "trial embroidery" – whether it is a “success or failure”:-)
Tänk på att filtnålar är vassa så använd det speciella skydd som ska sättas på nålstången. Jag blev förvånad att nålarna var så korta men ack så vassa. Har ni någon gång använt vanliga filtnålar så vet ni kanske vad jag pratar om.
Remember that felting needles are sharp, so use the special "protection foot" to be put on the needle bar. I was surprised that the needles were so short but oh so sharp. Have you ever used regular felting needles, you might know what I'm talking about.
Jag beslutade mig för att prova en ”fristående” filt design från kollektionen ”Felted Nature” eftersom dessa ”broderier” – ska jag överhuvudtaget prata om broderier? – liknar de filtade/tovade föremål jag tidigare provat att göra för hand.
I decided to try the "stand-alone" felting designs from the collection "Felted Nature" because these "embroideries" – should I even talk about embroideries? – are very similar to the felted items I previously tried to do by hand.
Men i den processen så lägger man ju på ull allteftersom. Här måste jag få rätt mängd på första eller andra tovningen. Men det är bara att prova. Vad kan hända? Ja, det värsta är väl att jag får slänga den och göra om.
But in that process we put on wool as we go. Here I have to get the right amount on the first or second felting. But it is just to try. What can happen? Well, worst case that I'll have to toss it and redo.
Här se ni att jag lagt på ull. I detta nu har jag inte den blekaste aning om det är för mycket. Jag säger mycket för kanske borde jag minska och lägga på mer, men vi kör så här så får vi se vad som händer.
Here you can see that I put wool on the stabilizer in the hoop. In this moment I have not the faintest idea if it is too much. I say much for perhaps I should reduce and add on more later, but we’ll do like this and see what happens.
I instruktionsfilmen visade de att man skulle använda vattenlösligt mellanlägg både i bågen och ovanpå ullen.  Ni ser att det är en väldig volym.
In the instruction movie they showed to use water-soluble stabilizer both in the hoop and on top of the wool. You can see that there is a huge volume.
Jag kan bara säga att var inte riktigt lika snåla som jag var med mellanlägget på ovansidan - det kommer att gå bra men man kan ju välja att göra det lättare eller svårare för sig.
I can only say that don’t do not skimp on the stabilizer on top as I did on this one - it will go well but one can choose to make it easier or harder for oneself.
Fortsättning följer - To be continued

Felting Embroidery Set from Husqvarna Viking
Designs: #279 Felted Nature is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment