Thursday, October 16, 2014

New – scary or exciting? - 2

Det är ganska intressant att se maskinen brodera utan vare sig över- eller undertråd. Man ser riktigt hur det vattenlösliga mellanlägget (jag använde den vävda varianten) smälter in i ullen som blir tovad.
Min första fundering var kommer verkligen ullen fastna i mellanlägget eller kommer jag ha en oformlig massa av ull som skjuts fram och tillbaka på mellanlägget? Men i och med att ullen och mellanlägget går samman genom att den speciella nålen går upp och ner så blir det som en enhet.
På bilden ovan ser ni baksidan. Baksidan tyckte jag var mer tydlig i linjerna vilket jag ska visa sedan.
It is quite interesting to see the machine embroider without either upper thread or bobbin thread. You can see exactly how that water soluble stabilizer (I used the woven version) blends into the wool which becomes felted.
My first reflection was - is really the wool going to attach to the stabilizer or will I have a shapeless mass of wool that slides back and forth on the stabilizer? But the wool and the stabilizer go together as the special needle goes up and down so it will be as a unit.
In the picture above you see the back. The back I found was more evident in the lines as I will tell you how to use later.
På tal om nålen så är den förutom att vara kortare och vassare än en vanlig nål även försedd med små ”jack” som gör att ullens fibrer dras med i rörelsen så att säga. Det är ju det som är karakteristiskt för en filtnål.
Speaking of the needle - in addition to being shorter and sharper than a regular needle it is also equipped with a small "scratches" that allow the fibers in the wool to be caught up in the movement, so to speak. It is the characteristic of a felting needle.
Det är ganska många stygn i den ”design” jag valt och det beror ju på att de ska trycka samman ullen till en ”platta”. När själva tovningen är klar tar man bågen ur maskinen och klipper längs de tovade kanterna precis som en applikation. I häftet som följer med broderierna står precis i vilken ordning man ska göra vad. Jag tyckte det var svårt att klippa en tydlig linje så jag klippte så gott jag kunde även om jag inte tyckte formen var ett löv på framsidan. Därefter så sätter man tillbaka bågen i maskinen och sen blir det ytterligare en lite tovning för att forma kanterna. Sedan byter man ut alla filtnings-tillbehören och byter tillbaka till vanlig nål, brodérfot och tråd. Innan jag satte i min vanliga pressarfot, nål, tråd och undertråd - så passade jag på att dammsuga bort ullrester.
Slutligen sys detaljer på lövet med vanlig brodértråd.
There are quite a few stitches in the "design" I have chosen, and that is because they will compress the wool into a "flat piece". Once the felting is complete, remove the hoop from the machine and cut along the felted edges just like an appliqué. In the booklet that comes with the embroidery it is explained the order in which to do what. I thought it was difficult to cut a clear line so I cut as best I could even though I did not think the shape was a leaf on the front. Then, reinsert the hoop into the machine and it starts to do some more felting to shape the edges. Then replace all felting tools and switch back to the regular needle, presser foot and thread for machine embroidery. Before I put in my regular embroidery foot, needle, bobbin and thread - I took the opportunity to vacuum away wool leftovers.
Finally details are stitched on the leaf with regular embroidery thread.
När det var klart klippte/rev jag bort mellanlägget från lövet. Sedan gjorde jag som så att jag med en liten vass sax formade lövet från baksidan. Dvs jag klippte bort de ullrester som inte hade blivit filtade eftersom jag inte klippt exakt efter den linje som var avsedd i första skedet.
When it was finished I cut / tore away the stabilizer from the leaf. Then I did like this -  with a small sharp scissors I shaped the leaf from the back. That is, I cut away the unfelted wool leftovers I failed to cut away at the first stage.
Här är framsidan och nu tycker jag det ser ut som ett löv.
This is the right side and now I think it looks like a leaf.
Baksidan är också snygg, lite plattare och mera ”rena” linjer.
The back is also nice, a little flatter and more “clean” lines.
Så var det då min farhåga med tjockleken – ja den blev alldeles perfekt och jag kommer att ha detta löv som en brosch.
It was then my concern with the thickness – well it was perfect and I will use this leaf as a brooch.
Detta var ett kul sätt att tova/filta och få snygga former.
This was really fun and a simple way to make a felted accessory.

Felting Embroidery Set from Husqvarna Viking
Designs: #279 Felted Nature is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment