Saturday, October 18, 2014

New – scary or exciting? - 4


Om ungefär en vecka är det Syfestival igen – det ska bli så kul. Tänk att bara kunna gå omkring och insupa all positiv energi som sömnad och skapande ger. Jag är så glad att jag har en hobby som denna.
En sak jag ska titta efter är ull, ullfilt och olika garner. Inte för att jag har planer på att börja sticka igen – tänk så mycket jag stickade för 20-30 år sedan. Kul är det men jag måste priorietera tiden.
Eftersom jag har en ny rolig ”leksak” i form av ”Felting Embroidery Set” så är det naturligtvis kul att kunna köpa på sig lite material till detta eftersom det finns så många olika återförsäljare samlade på ett och samma ställe. Det gäller ju att passa på.
In about a week it's the Sewing Festival again - it will be so fun. Imagine being able to just walk around and soak up all the positive energy that sewing and creating gives. I am so glad that I have a hobby like this.
One thing I should look for is wool, wool felt and various yarns. Not that I have plans to start knitting again - imagine how much I knitted 20-30 years ago. Knitting is fun but I have to prioritize time.
Since I have a new fun "toy" in the ”Felting Embroidery Set” it's great to be able to buy some material for this because there are so many different retailers all in one place. One has to take advantage of that.

Men om vi återgår till nutid så har jag ju visat ull som jag filtade till ett blad och idag tänkte jag prova på ytterligare ett “broderi” med just filtningsteknik med brodérmaskinen. Till min hjälp kommer jag att använda mig av ytterligare en ny broderikollektion anpassad just till ”Felting Embroidery Set”.  Detta brodérkort heter ”Organic Creations”. Bara bilden på utsidan är så fantastiskt vacker. Ull är ett otroligt material att arbeta med – i alla former.
But if we return to the present, I have already shown wool that I felted into a leaf and today I intend to try another "embroidery" with the  felting technique on the embroidery machine. To my help I will avail myself of another new embroidery collection customized for the "Felting Embroidery Set". This embroidery collection is called "Organic Creations". Just look at the outside it is so incredibly beautiful. Wool is an amazing material to work with - in all forms.
I detta fall så arbetar man med lager på lager principen och som ni kanske kommer ihåg så konstaterade jag att baksidan av mitt löv jag gjorde var väldigt tydlig och ren.
Det är efter den principen man arbetar med dessa designs. Man lägger på ett extra lager av filt men man arbetar från framsidan som egentligen är baksidan. För att sammanfatta det kort – baksidan blir framsidan. Jätteenkelt eller hur :-)
In this case, you will work with layers of felt and as you may remember, I noted that the back of my leaves I made was very sharp and clean.
This is the way to work with these designs. You put on an extra layer of felt, but you work from the right side which actually is the reverse side. To summarize it briefly – the reverse side becomes the right side. Really simple, right:-)

Det broderi jag ska använda är detta som är nr 14 ur ”Organic Creations”. Här har jag gjort broderiet i beige och lagt det på grå bakgrund eftersom det är så det kommer att bli. Det är så bra att kunna se hur en färg blir mot en bakgrundsfärg. Detta gör jag i Background Wizard i 6 D Embroidery Extra.
Det är över 26000 stygn eller ska jag kanske säga nålnedslag? Så nu är det lika bra jag sätter igång och broderar – oj, sorry – filtar ska jag säga.
Nästa gång ska jag visa er hur jag gjorde och även hur resultatet blev.
The embroidery I'll use this time is No. 14 from "Organic Creations". Here I have done the embroidery in beige and put it on a gray background because it is so it will be. It's so good to be able to see how a color will be against a background color. I do this in the Background Wizard in 6 D Embroidery Extra.
There are over 26,000 stitches, or should I perhaps say needle strikes? So now it's just as well I start embroidering – oops, sorry - felting I should say.
Next time I'll show you how I did and also how the result were.
Felting Embroidery Set from Husqvarna Viking 
Designs: # 280 Organic Creations is from Husqvarna Viking
6 D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment