Sunday, October 19, 2014

New – scary or exciting? - 5

Då ska jag berätta hur jag gjorde för att brodera denna design som baseras på ”lager-på-lager och tvärtom”. Har ni tittat på videon? Om inte, gör det.
Jag börjar med att spänna fast ett lager ullfilt i bågen utan mellanlägg. Här använder jag mig av en av mina ”återanvändningsbara ramar för att spara mellanlägg”. Fast jag använder inget mellanlägg i ramen utan använder den bara för att nåla fast ullfilten i ramens kanter.
Tänk på att rätsidan ska vara vänd neråt. I detta fall spelar det ingen roll för de ser likadana ut.
Then I'll tell you how I embroidered this design based on "layer-on-layer and vice versa". Have you looked at the video? If not, do so.
I start by hooping a layer of wool felt in the hoop without stabilizer. Here, I use one of my "reusable frames to save stabilizer". I don’t use any stabilizer in the frame, I only use it to pin the wool felt in the edges of the frame.
Keep in mind that the right side should be facing downward. In this case it makes no difference as they look the same.

Sedan ytterligare ett lager filt. Nu hade jag tyvärr bara hobbyfilt hemma i beige så denna kommer inte bli tvättbar på samma sätt som ullfilt. Men jag kan stå ut med det.
Det är bra att fästa filten med lite tejp eller nålar beroende på storlek. Speciellt hobbyfilten märkte jag hade en tendens att dra sig lite. Det är ju alltid så att man lär sig allt eftersom vad man borde eller inte borde gjort. Sedan är det bara att börja brodera eller filta. Denna design har runt 26000 stygn/nålnedslag så det kommer att ta ett tag.
Then another layer of felt. Now I had unfortunately just hobby felt in beige at home so this will not be washable the same way as wool felt. But I can put up with that.
It is good to fasten the wool felt with a bit of tape or pins depending on size. Especially hobby felt I noticed had a tendency to pull a bit. It's always so that you learn what should or should not have been done. Then it's just to start embroidering or felting. This design has around 26,000 stitches/needle strikes so it will take a while.

Allteftersom stygnen eller nålnedslagen blir fler så växer också mönstret fram men lite spännande är det i alla fall för jag vet ju ännu inte hur baksidan - eller det som kommer bli framsidan - kommer att se ut.
As the number of stitches or needle strikes grows the more the pattern is prominent. It is a bit exciting because I don’t know yet what the reverse side - or what will be the right side - will look like.

Här är då baksidan, dvs. den sida vi sett hela tiden vi broderat. Jag ser att det är lite olika ljus beroende på om jag haft arbetet under dagsljuslampa eller inte. Men det är samma filt :-)
Here then is the reverse side, i.e. the side we've seen during embroidery. I can see that it's a little different light depending on if I had the work under a daylight bulb or not. But it's the same felt :-)

Nu kommer det spännande ögonblicket – så här blev det. Fint eller hur? Det är riktigt kul detta och en så enkel lösning. Det är inte ofta jag blir imponerad men i detta fall måste jag erkänna att jag är det.
Now comes the exciting moment – this is how it looks. Beautiful isn’t it? It's really fun and such a simple solution. It's not often I get impressed, but in this case I must admit that I am.

Slutligen en närbild så ni ser hur naturligt det ser ut. Det är som ett lite upphöjt mönster i ullfilten. När broderiet är klart är det en sak ni absolut måste göra och det är att dammsuga bort luddet som blir ur spolområde och under stygnplåten. Glöm inte detta!
Finally a close-up so you can see how natural it looks. It's like a little raised pattern in the wool felt. When the embroidery is complete, it is the one thing you absolutely must do and that is to vacuum away the dust and lint which is in the bobbin area and under the stitch plate. Do not forget this!

Felting Embroidery Set from Husqvarna Viking
Designs: # 280 Organic Creations is from Husqvarna Viking
6 D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment