Monday, October 13, 2014

Now and then

Visst går utvecklingen framåt och visst är det kul med nya innovativa saker. Kan ni gissa vad detta är?
Certainly, progress forward and it is fun with new innovative things. Can you guess what this is?
Jo det är en ny filtningstillsats så man kan filta med symaskinen. Det ska spännande  bli att prova.
Well it is a new addition Felting set so you can felt with the sewing machine. It will be exciting to try.
Själv har jag tidigare bara använt dessa mer traditionella filtnålar.
I've previously only used these more traditional felting needles.


Felting Embroidery Set from Husqvarna Viking 

No comments:

Post a Comment