Saturday, November 1, 2014

Embroidered BOM – Block 4

Part 1 - Splitting a large embroidery into several parts

Nu först börjar jag på mitt fjärde block i serien ”Little Village Quilt BOM”. Här ser ni en liten bit av det jag börjat brodera idag. Jag har fortfarande kvar fågeln att brodera i den första omgången.
Now first, I begin my fourth block in the series "Little Village Quilt BOM". Here you can see a little bit of what I started to embroider today. I've still have the bird left to embroider in the first "hooping".


Denna gång tänkte jag använda min 240x150 mm brodérbåge för att komma undan med två sk ”hoopings”, dvs att jag bara behöver spänna om tyget i brodérbågen två gånger.
För att åstadkomma detta så har jag satt ihop broderiet som jag vill ha det i en “fiktiv bågstorlek”, i mitt Embroidery Software,  som är storleken av det färdiga blocket.
This time I thought I'd use my 240x150 mm embroidery hoop to get away with two so-called "hoopings", i.e., that I only need to hoop twice. 
To accomplish this, I have put together the design that I want it in a "fictional hoop size", in my Embroidery Software, which is the size of the finished block.


Sedan ser jag till att placera broderier och markeringar (“alignment marks”) så att de får plats i respektive ”hooping” dvs. i bågstorleken jag valt. Allt detta gör jag i 6 D Stitch Editor Plus.
Nyckeln till att kunna arbeta med broderier som dessa, i 6 D Stitch Editor Plus, som man vill kunna dela upp i delar som man själv väljer är att bara ”spara som”, dvs. spara en arbetsyta.
Sedan för att klistra in markeringarna (“alignment marks”) använder man inte enbart klistra in utan klistra in som design. Det gör att detta blir ett eget objekt och inte fortsätter från föregående objekt.
Dessutom kan man då arbeta med de olika delarna och ändra ordning på dem.
En annan viktig aspekt när man sammanfogar applikationer som jag gjort är att inte göra en color sort.
Then I make sure to place embroidery designs and “alignment marks” so that they fit in the respective "hooping", i.e. the hoop size I selected. All this I do in 6 D Stitch Editor Plus.
The key to being able to work with embroidery like these, in 6 D Stitch Editor Plus, that you want to divide into parts is that you choose "save as", i.e. “Save as a workspace”.
Then to paste the alignment marks don’t use “paste” but “paste as design”. This means that they become their own objects and does not continue from the previous item. In addition, we can then work with the different pieces and rearrange them.
Another important aspect when merging appliqué designs like I have done here is not to make a color sort.


Markeringarna som finns på varje del är till för att passa ihop de olika delarna. Markeringarna kan vara olika som hörn, kryss, linjer med mera. Det viktiga är att de går att passa in så att de ligger precis på varandra.
Tänk er ett mönster som man kan ladda ner som PDF. De har ju bara en A4 storlek på pappret. Alltså måste dessa papper passas samman så att det blir en hel mönsterdel. Detta görs med markeringar. Det är exakt samma princip på detta.
Tänk er våra ”delade” designdelar som dessa A4 blad. Markeringarna gör att vi kan sammanfoga detta till en hel design.
The alignment marks on each part is designed to fit the parts together. The marks can be different like corners, cross, lines etc. The important thing is that they can be placed exactly on top of each other.
Imagine a pattern that you can download as a PDF. They are just one A4 size on paper. Therefore, these sheets must be fit together so that there will be a whole pattern part. This is done with alignment marks. It is exactly the same principle on this.
Imagine our split design elements as these A4 sheets. The alignment marks allows us to merge this to a large design.

Här ser ni markeringarna som ska flyttas ihop så att de ligger ovanpå varandra.
Here you can see the alignment marks to be moved up so that they lie on top of each other.

Så här ska det bli när de är sammanfogade. I nästa del ska jag visa hur man gör för att sy nästa del med hjälp av markeringarna ("alignment marks").
This is how it should look when they are merged. Next time I will show you how to sew the second part using the alignment marks. 

Designs:  Little Village Quilt BOM from Stickbaer.de

2 comments:

 1. Hallo liebe Lotta,

  das hast Du sehr gut gelöst, so kannst Du die Designs ganz exakt platzieren.

  Wirklich toll.

  Liebe Grüße
  Tatjana

  ReplyDelete
 2. Ja genau, aber ich weiss nicht ob es schneller ist. Man muss doch auch im Software experimentieren.
  LG/Lotta

  ReplyDelete