Saturday, November 22, 2014

Finally – more embroidered jewelry – part 3

Men jag kommer inte bara nöja mig med ett armband. Jag hade även tänkt göra ett par örhängen. Nu kommer det bli mycket påfrestning på mellanlägget så jag kommer att förstärka det.
Eftersom det är kul att testa så har jag även beslutat mig för att brodera med en vanlig “all purpose” tråd. Här Gütermans.
But I will not just settle for a bracelet. I had even thought to make a pair of earrings. Now it will be much strain on the stabilizer so I will reinforce it.
Because it's fun to try, I also decided to embroider with a plain "all purpose" thread. I have chosen a polyester thread of good quality – in this case Gütermanns.

Med så pass mycket broderier på en gång krävs dubbla lager vattenlösligt mellanlägg. Jag har valt att använda min ”ram för att spara på mellanlägg”. Som ni ser är detta en gammal ram men den håller fortfarande även om den idag kanske inte kan ställa upp i en ”skönhetstävling”. Men vad gör det, den fyller sitt syfte och det är det viktigaste.
Jag limmar fast det vattenlösliga mellanlägget (tygvarianten) på ramen med vattenlösligt limstift
With so much embroidery at once it requires double layers of water soluble stabilizer. I have chosen to use my "frame to save stabilizer". As you can see, this is an old frame but it still holds even if today it may not be set up in a "beauty contest". But what does that matter, it fulfills its purpose and that is the most important.
I glue the water-soluble stabilizer (tygvarianten) on the frame with a water soluble glue stick.

Jag låter det torka några minuter sedan fäster jag även med knappnålar. Nu sitter det bra.
I let it dry for a few minutes, and then I also secure it with pins. Now it is well secured.

Därefter sätter jag ramen i brodérbågen. För att kunna placera den inre brodérbågen på ramen och se till att den ligger still när man lyfter i den i den yttre bågen kan man rulla ihop lite maskeringstejp och fästa på baksidan av den inre bågen. Nu är det bara att placera bågen på ramen.
Then I put the frame in the hoop. In order to place the inner hoop on the frame and ensure that it is in the right position when lifting it into the outer hoop you can roll up a little masking tape and attach to the back of the inner hoop. Now just place the hoop on the frame. 

Som ni ser så sitter den bra – även när jag lyfter upp den. Detta gör att jag kan placera den inre bågen i den yttre mycket lättare.
As you can see it stays in position - even when I hold it up. This allows me to place the inner hoop into the outer much easier. 

Sedan pressar man ner den inre bågen i den yttre och skruvar åt skruven.
Then push it down into the inner hoop of the outer and tighten the screw.

Vill man vara säker på att mellanlägget, i detta fall ramen, inte rör sig så så kan man förstärka med lite tejp som man viker över kanten på bågen. Här ser ni hur jag satt lite tejp från framsidan till baksidan.
If you want to be sure that the stabilizer, in this case, the frame does not move you can secure it further with some tape that you fold over the edge of the hoop.  Here you see how I put some tape from front to back.

Sedan drar jag några tunna drag med limstiftet på mellanlägget och lägger på en bit vattenlösligt mellanlägg av plastvarianten. Jag låter det torka ett par minuter.
Then I draw some thin strokes with the glue stick on the stabilizer and put on a piece of water soluble stabilizer (plastic version). I let it dry a few minutes.

Så där ja nu är bågen preparerad och färdig att använda.
That's it, now the hoop is prepared and ready to use.

Jag har spolat upp samma tråd på undertrådsspolen. Nu är det bara att sätta igång att brodera.
I have wound the same thread on the bobbin. Now it's just time to start to embroider.
Designs: Jewelry Kit from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment