Sunday, November 23, 2014

Finally – more embroidered jewelry – part 4


De första stygnen ser inte mycket ut för världen. Men allteftersom broderiet fortskrider så ser man mer och mer av det vackra mönstret. Jag har valt att göra både armband och örhängen i en enda färg – ljust beige.
The first stitches don't look like much of the world. But as the embroidery progresses we see more and more of the beautiful pattern. I have chosen to do both the bracelet and earrings in a single color — pale beige.

Här ser ni att armbandet och örhängena är färdiga. Jag är så nöjd med både mellanlägg och tråd. Jag ville ha ett matt broderi och jag tror också att den här tråden kommer ge lite bättre stadga åt ”smyckena” än vad vanlig rayontråd gör. Nåja, framtiden lär utvisa.
Here you see that the bracelet and earrings are finished. I am so happy with both stabilizers and thread. I wanted a matte embroidery and I also believe that this thread will give a little better stability for "jewelry" than ordinary rayon thread. Well, the future will tell.

Mellanlägget höll sig perfekt på plats och det var också en mycket bra erfarenhet – detta att kombinera tyg- och plastvarianten av det vattenlösliga mellanlägget. Lite tålamod får man ha eftersom det tar några minuter innan man kan sätta igång, men under den tiden kan man ju trä maskinen och kanske ta och hämta en kopp kaffe eller te.

The stabilizer stayed perfectly in place and it was a very good experience – this combination of the fabric- and plastic version of the water-soluble stabilizer. A little patience is in place, because it takes a few minutes before you can get started, but during that time you can of course thread the machine and perhaps get a cup of coffee or tea.

Baksidan ser också helt OK ut.
The reverse side also looks perfectly OK.

När broderiet är klart så river jag bort det vattenlösliga plastmellanlägget. Som ni ser så går det jättelätt. Vill man kan man spara småbitar av mellanlägg i en plastburk så kan man ha till extra förstärkning på ”små områden” eller bara för att ”stärka om” ett broderi vid ett senare tillfälle.
When the embroidery is complete, I removed the plastic water soluble stabilizer. As you can see, it’s really easy. If you want to, you can save bits of stabilizer in a plastic jar so you can have extra reinforcement on "small areas" or simply to "re-strengthen the embroidery” later.

Sedan tar man bort nålar och tar ramen ur brodérbågen. Därefter river bort det vattenlösliga mellanlägget från ramen
Then you remove the pins and remove the frame out of the hoop. Then tear away the water-soluble stabilizer from the frame

Därefter ska det vattenlösliga mellanlägget bort och det gör man enklast genom att lägga de broderade smyckena med mellanlägget i en skål med ljummet vatten. Låt lite av mellanlägget vara kvar så håller sig broderiet stelt. Det ska dock inte vara kladdigt.
Thereafter, the water-soluble stabilizer is to be removed and this is done most easily by putting the embroidered ornaments with the stabilizer in a bowl of lukewarm water. Let a little of the stabilizer be left which will keep the embroidery stiffly. It should not, however, be messy.

Jag låter dem rinna av lite på en handduk som är vikt flera gånger.
I let them drain on a towel that is folded several times.

Sedan lägger jag handduken på min “korkmatta” och spänner upp de broderade smyckena med knappnålar. På detta sätt torkar de helt plant och jag kommer inte behöva stryka dem.

Then I put the towel on my "Cork mat" and put pins in the embroidered jewelry so the are shaped the way I want. This way, they dry completely flat and I won't have to press/iron them.

Här ser ni en närbild på smyckena medan de fortfarande är våta. Nästa gång ska jag visa hur de blev.
Here you see a close-up of the jewelry while they are still wet. Next time I am going to show the result.


Designs: Jewelry Kit from Husqvarna Viking

1 comment: