Tuesday, November 11, 2014

Leaves – part 5


I detta avsnitt tänkte jag visa hur vi kan göra lövet lite mer likt de övriga linjerna på ett väldigt enkelt sätt.
Eftersom jag använt mig av frihandsteknik och låtit linjerna vara lite ”off” från varandra så kan det vara fint att göra detsamma på själva lövet.
Dessutom ska vi titta på en jättebra funktion som kommer göra att själva broderiet sys ut mycket bättre. 
Men vi börjar med att öppna broderiet vi sparade i förra avsnittet. Den fil som jag kallade Löv - version 2. Kommer du inte ihåg hur man gör när man öppnar ett broderi så finns steg för steg instruktionen här.
In this section, I thought I'd show you how we can make the leaf a bit more like the other lines in a very simple way.
Because I used a Freehand technique and allowed the lines to be a bit "off" from each other I thought it might be nice to do the same on the leaf.
In addition, we'll look at a great function that will do the actual embroidery stitch out much better. 
But we start by opening the stitch file we saved in the previous section. The file that I called Leaf - Version 2. If you don’t not remember how to open a stitch file, there are step by step instructions here.

42. Välj Background och Background Off
43. Gå till Edit fliken.  Markera själva bladet i Filmstrip
44. Välj Display Only Selected
46. Välj ctrl+a eller Make Block from Visible Area
47. Välj Copy och nu ska bladet dyka upp i den lilla Clipboard rutan till höger.
48 Tryck Paste.
42. Select Background and Background Off
43. Go to the Edit tab. Select the leaf itself in the Filmstrip
44. Select Display Only Selected
46. Choose Ctrl + A or Make Block from Visible Area
47. Choose Copy and now the leaf shows up in the small Clipboard box to the right.
48. Press Paste.

49. Här ser ni att jag kopierat in 3 linjer. För varje linje jag klistrat in så har jag flyttat denna lite off från föregående linje medan den fortfarande är markerad.
50. Markera nu det andra lövet och välj Object – Reversal och Reverse Line. Det som händer nu är att den andra linjen sys i motsatt riktning från den första vilket gör att vi får minimala hoppstygn. Nu kommer de väl i ärlighetens namn inte vara så stora ändå.
51. Spara stygnsättningsfilen som Löv – Version 3.
49. Here you can see that I copied in the 3 lines. For each line I pasted I have moved this a bit off from the previous line while it is still selected.
50. Now select the second leaf and choose Object - Reversal and the Reverse Line. What is happening now is that the second line is sewn in the opposite direction from the first, which means we get minimal jump stitches. Now they are well in all honesty not so far off anyway.
51. Save the digitizing file as Leaf - Version 3.

52. Nu har ni ett löv som kan sys ut om ni sparar den som en broderifil vp3 – genom att välja Export Embroidery.
52. Now you have a leaf that can be stitched if you save it as an embroidery file vp3 - by choosing Export Embroidery.
6 D Design Creator is part of 6 D Premier from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment