Wednesday, November 12, 2014

Leaves – part 6

I detta avsnitt tänkte jag visa hur vi kan ändra storlek på lövet. Lövet som jag skannade in är i verklig storlek och allt som allt är det ca 15x14 cm. Men det fina med stygnsättningsfilen som vi sparat i Design Creator är att vi kan ändra storlek utan att påverka själva broderiet.
Men vi börjar med att öppna stygnsättningsfilen vi sparade i förra avsnittet. Den fil som jag kallade Löv - version 3. Kommer du inte ihåg hur man gör när man öppnar ett broderi så finns steg för steg instruktionen här.
In this section, I thought I'd show you how we can change the size of the leaf,
But we start by opening the digitizing file we saved in the previous section. The file that I called Leaf - Version 3. If you don’t not remember how to open a stitch file, there are step by step instructions here.


53. Välj Background och Background Off
54. Gå till Edit fliken
55. Välj Ctrl+A eller Make Block from Visible Area
56. Dra ihop i de blå handtagen håll ner ctrl samtidigt så ändras den proportionerligt.
53. Select the Background and Background Off
54. Go to the Edit tab
55. Choose Ctrl + A or Make Block from Visible Area
56. Pull up the blue handles hold down the Ctrl at the same time and it changes proportionally.


57. Ett tips är att använda rutnätet som hjälp. Man kan om man vill ha lövet att vara låt oss säga ca 10 cm sätta varje ruta till 50 mm. Då har man två rutor som måttstock.
58. Spara stygnsättningsfilen som Löv – 10 cm. Sedan sparar du den som en broderifil - vp3 - genom att välja Export Embroidery.
57. A tip is to use the grid as a guide. You can if you want the leaf to be, let’s say, about 10 centimeters, set each square to 50 mm. Then you have two panes as a yardstick.
58. Save the digitizing file as Leaf - 10 centimeters. Then you save it as an embroidery file vp3 - by choosing Export Embroidery.
6D Design Creator is part of 6 D Premier Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment