Thursday, November 13, 2014

Leaves – part 7


Ett alternativ till att sätta stygnpunkter direkt i Design Creators Designfönster är att göra en vektorbild av lövet som vi sedan kan använda som förlaga.

Det som är bra med vektorbilder är att man kan ändra storlek på dem utan problem. Man går helt enkelt tillväga på exakt samma sätt som när man satte stygnpunkter i Design fönstret. Den enda skillnaden är att man då arbetar i Draw - fönstret.

När man har en Vektorbild kan man använda Express Design Wizard, men man kan också göra Motifs. Här ser ni en fyllnadsyta med löv som jag gjort av lövet som exporterats som ett Motif.

An alternative to adding the stitch points directly into the Design Creator's Design window is to make a vector image of the leaf which we then can use as a picture/drawing for the digitizing.

The good thing about the vector images is that the can be resized without problems. You can simply proceed in exactly the same way as when you put the stitch points in the Design window. The only difference is that we are working in the Draw window. 

When you have a vector graphic, you can use the Express Design Wizard, but you can also make Motifs. Here you see a fill pattern with leaves that I made from the leaf exported as a Motif.

6 D Design Creator is part of 6 D Premier Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment