Tuesday, November 4, 2014

Tangled thread

Har ni någonsin råkat ut för detta? Tråd som rullat av spolen och trasslat in sig i andra rullar. Detta på bilden är en dröm mot vad det kan se ut.
Have you ever encountered this? Thread rolled off the spool and messed up in other spools. This is a dream of what it might look like.

Nu finns det naturligtvis spolar som har en bottenplatta som man antingen kan fästa tråden i eller en löstagbar som denna som man kan trycka fast över tråden.
Now, there are of course spools that has a bottom plate that you can either snap the thread into or a detachable like this that we can press firmly over the thread.

Man kan också göra en 8:a av en gummisnodd.
You can also make an 8 with a rubber band.

Men det finns ett ännu enklare sätt som jag tror att de flesta av er redan har hemma – plastfolie.
But there's an even easier way that I think most of you already have at home – plastic wrap.

Man klipper helt enkelt till en remsa plastfolie som man lindar kring trådspolen. Förutom att hålla tråden på plast så ”portionerar” den också ut tråden i en jämn mängd.
Simply cut to a strip of plastic wrap that you wind around the thread spool. In addition to keeping the thread in place, the plastic also "dispenses" the thread in an even amount.

No comments:

Post a Comment