Friday, November 28, 2014

XMAS – 4


Har ni väntat på att få börja stygnsätta bokstäverna? Kul för det kommer att bli jättelätt. Har ni sett så roligt man kan vrida och ändra på hur man ser broderiet i Life View i 6 D Embroidery Software?

Men vi börjar med att öppna bilden vi sparade i avsnitt 2 eller i avsnitt 3.
 • Öppna 6 D Embroidery Software och öppna sedan 6 D Design Creator
 • Express Design Wizard - Choose Design Type öppnas.
 • Välj Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window.
 • Välj Nästa
 • Välj View Picture och markera den bild du sparade i förra avsnittet. Min heter “XMAS”.
 • Välj Nästa
 • Express Design Wizard – Design Size kommer nu upp. Här väljer man design storlek genom att antingen välja bågstorlek eller design storlek.
 • Eftersom jag valt att ha storleken enligt broderbåge 180x130 mm Vertikal så väljer jag Fit Design to Hoop och ser till att den bågen är vald.
 • Välj Slutför.
Have you been waiting to get started with the digitizing of the letters? Fun for it will be very easy. Have you seen the amazing feature letting us view the design from different angles that is available in Life View in 6 D Embroidery Software? 

But we begin by opening the picture we saved in part 2 or in part 3.
 • Open 6 D Embroidery Software and then open 6 D Design Creator
 • Express Design Wizard - Select Design Type window opens.
 • Select Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window.
 • Select Next
 • Select View Picture and select the picture you saved in the previous part. I named mine "XMAS"
 • Select Next.
 • Express Design Wizard - Design Size is now up. Set the design size by either selecting hoop size or design size.
 • Since I decided to have the size according to the hoop 180x130 mm Vertical I choose Fit Design to Hoop, and make sure that hoop is selected.
 • Select Finish.

När jag fått upp bilden så ser jag att jag faktiskt kan flytta ihop bokstäverna lite till och det gör jag på samma sätt som jag beskrivit i avsnitt 3. Jag väljer då bokstav för bokstav i Filmstrip och flyttar ihop dem lite så jag inte behöver använda så mycket material till applikationerna. Detta är naturligtvis helt valfritt och som säkert många av er tänker – det kan man ju göra från början. Javisst, men nu fick ni även se att man kan göra smärre förändringar. Glöm inte att spara bilden.
When I look at the picture I can see that I can actually move the letters a little and I do it the same way as I described in part 3. I choose letter by letter in the Filmstrip and move them a bit so I don't have to use as much material for the appliqués. Of course this is entirely optional and as surely many of you are thinking – why don’t do it from scratch. Yes, but now you also got to see that you can make minor changes. Don't forget to save the image.


13. Gå nu till Design fönstret
14. Välj Running Stitch i Line delen
15. Välj Quick Stitch Border Line
16. För markören till linjerna på en bokstav i taget och tryck OK på Color Tolerance. Tänk på att du även måste ”göra” linjen i mitten av bokstaven A.
13. Now go to the Design window
14. Select Running Stitch in Line section
15. Select Quick Stitch Border Line
16. Move the cursor to the lines on a letter at a time and press OK on the Color Tolerance. Remember that you also have to "do" line in the middle of the letter A.


17. Byt till en ny färg (ikonen Color Change)
18. Upprepa proceduren men välj nu Triple Stitch. Här ska vi dock välja en ny färg för varje bokstav.
19. Spara designen som en EDO fil. Jag kallar min XMAS.
20. Exportera sedan filen som en broderifil och kalla även den XMAS.
17. Choose a new color (the icon Color Change)
18. Repeat the procedure but select now Triple Stitch. Here, however, we choose a new color for each letter.
19. Save the design as an EDO file. I call my XMAS.
20. Export the file as an embroidery file and call it XMAS as well.
6 D Design Creator is part of 6 D Premier from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment