Saturday, November 29, 2014

XMAS - 5

Nu återstår bara det roliga – att brodera bokstäverna.
För det behöver vi filt – gärna lite tjockare, typ ullfilt i en röd färg.
All that remains is the fun - to embroider letters.
For that we need felt - like a little thicker, type wool felt in a red color.
Små restbitar av rött tyg, eller annan färg.
Röd brodértråd    
Rivbart mellanlägg
Small scraps of red fabric, or another color.
Red embroidery thread
Tear away stabilizer
Jag börjar med att spänna det rivbara mellanlägget i broderbågen
Sedan lägger jag på två lager filt. 
I start by hooping the tear away stabilizer in the embroidery hoop
Then, add two layers of felt. 
Har man inte ullfilt så kan man använda två lager hobbyfilt med rivbart mellanlägg emellan. Det som kan vara viktigt att tänka på är att det rivbara mellanlägget går att riva bort lätt. Annars ska du nog sätta ett lager filt på framsidan och det andra på baksidan.
If you do not have wool felt you can use two layers hobby felt with tear away stabilizer in between. What can be important to consinder is how easy your tear away stabilizer comes off. If it doesn't tear away easily you might consider to put one layer felt on the front and one layer on the back.
Sedan broderar vi den första färgen som fäster ullfilten på mellanlägget i broderbågen. Har du ett lager filt på baksidan bör du nog ha fäst det med lite tejp samt börja med att göra en Basting Line som fäster de två filtlagren.
Then we embroider the first color that attaches wool felt to the stabilizer in the hoop. If you have a layer of felt on the reverse side you should have fastened that with some tape. You should also consider starting with a Basting Line that attaches the felt layers to the stabilizer.
Sedan ska vi lägga på ett lager tyg på varje bokstav.
Then, we apply a layer of fabric on each letter.
Nu broderas bokstäverna ytterligare en gång - med Triple Stitch. Så där ja nu var allt färdigt.
Now the letters are embroidered once more - with a Triple Stitch. That's it.  Now everything is finished.
Jag tar bort filten från det rivbara mellanlägget och river bort mellanlägget på baksidan. 
I remove the felt from the tear away stabilizer and tear away the stabilizer on the back.
Har du haft mellanlägg emellan filtlagren ska du även riva bort detta.
If you had stabilizer between the felt layers that must also be removed.
Då ska vi klippa ut bokstäverna. Jag börjar med att klippa applikationstyget någon millimeter utanför sömmen. 
Then we cut out the letters. I start by cutting the appliqué fabric a millimeter off the seam. 
Har du ingen applikationssax som denna så kan jag verkligen rekommendera en sådan. Det gör det hela så mycket lättare.
If you don't have an appliqué scissors like this one, I can really recommend it. It makes things so much easier.
För att få bort eventuellt mellanlägg emellan bokstäverna klipper jag ut varje bokstav som en ruta och tar sedan bort mellanlägget emellan lagren.
To remove the stabilizer between the felt layers I cut each letter as a square. Then I remove the stabilizer between the layers of felt.
Därefter så klipper jag ut bokstäverna ytterligare någon millimeter utanför det tyget. Har ni sett vad fina? Nu kan jag börja göra dörrkransen.
Then, I cut out the letters further a millimeter off the fabric. Have you seen what fine? Now I can start making the door wreath. 

2 comments:

 1. Have you considered using a water soluble stabiliser. You can remove remnants with a wet finger or a wet cotton swab.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Tineke
   Yes that is an option. However the stabilizer I use tear away very well and if you put felt on the back and front and just tear away in between it will be perfect as it gives stability as well. Also this is much more inexpensive :-)
   But of course WSS is an excellent option for fabrics in general.
   Lotta

   Delete