Thursday, December 11, 2014

Christmas pillow No 2 – part 2

                 

Det som skiljer den här kudden från den första är att jag här kommer att använda mig av en langettsöm för att fästa applikationsbokstäverna. Naturligtvis har jag även satt Vliesofix på baksidan av bokstäverna.
Bokstäverna är gjorda i 6 D Design Creator. Jag har verkligen gjort det lätt för mig.
Jag började i Draw Window och satte en bågstorlek till 400x400 mm. Detta för att jag skulle veta vilken storlek, mellanrum och font jag skulle använda.
Sedan använde jag mig av Text Tool. Jag använde mig av en vanlig font och valde sedan Bold för att få extra tjocka bokstäver. Eftersom jag ska klippa ut dem får de inte vara för tunna.
Man får helt enkelt prova sig fram vilken storlek man ska ha. Jag har tidigare visat hur man gör bokstäver i inlägget om min Julkrans.
What distinguishes the this pillow from the first is that I will use  a blanket stitch to attach the appliqué letters. Of course, I also put fusible web on the back of the letters.
The letters were made in 6 D Design Creator. I've really made it easy for me.
I started in the Draw Window and set the hoop size to 400x400 mm. This is so that I would know what size, spacing and font I would use.
Then I used the Text Tool. I used a standard font and then chose Bold to get extra thick letters. Because I will cut them out, they must not be too thin.
You simply trial and error what size to use. I have previously shown how to make letters in the post about my Christmas wreath.

Sedan är det bara att använda Quick Stitch Border Line och göra två ”linjer” i olika färg på varje bokstav. Den första linjen ska vara en Running Stitch Line och den andra linjen ska vara en Motif Line. Motif Line väljer man sedan att göra om till en Langettsöm. Jag valde faktiskt Triple Stitch på min langett bara för att den skulle bli synlig.
Det man ska tänka på är att man måste spegelvända vissa sömmar beroende på vilken man väljer och om man syr utsidan eller insidan på i mitt fall ”O”.
Then just use the Quick Stitch Border Line and make two "lines" in different color on each letter. The first line should be a Running Stitch Line and the second line should be a Motif Line. The Motif Line you then convert into a blanket stitch. I actually chose a Triple Stitch on my blanket stitching just because it would become visible.
What you should keep in mind is that you have to mirror some stitches depending on which you choose and if you sew the outside or the inside in my case the "O".
När man sedan skriver ut en papperstemplate för att klippa ut bokstäverna ska man inte glömma att spegelvända den om man vill använda den på baksidan av Vliesofix.
When you then print out a paper template to cut out the letters, do not forget to mirror it if you want to use it on the back of fusible web.
6 D Stitch Editor Plus is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment