Saturday, December 13, 2014

Christmas pillow No 2 – part 4

Att sy fast bokstäverna är inte så mycket annorlunda från det jag visade med granarna. Skillnaden ligger i att här förstorar jag inte placement linjen utan både den och Motif Line kommer vara lika stora.
To sew the letters are not that much different from the one I showed with the fir trees. The difference is that I haven't resized the placement line, so both that and the Motif Line will be equal in size.
Jag börjar med att sy placeringslinjen och här är det viktigt att ni har olika färg på alla linjer, eller om ni har olika färg enbart på placeringslinje och Motif Line så får ni absolut inte göra en Colorsort. Färgbytena är till för att maskinen ska stanna.
Eftersom jag skulle limma fast bokstäverna precis i linjerna så gjorde jag faktiskt som så att jag först sydde alla placeringslinjer.
I start by sewing the placement line and here it is important that you have different colors on all lines, or if you have different color only on the placement line and Motif Line you must absolutely not do a Color Sort. Since the Color Change is for the machine to stop.
As I would glue the letters on the lines I did actually sew all placement lines first.
Sedan klistrade jag dit bokstäverna precis innanför linjen, eller på kanske jag ska säga. När de låg på plats tog jag mitt lilla mini strykjärn och fäste dem.
Then I glued the letters just inside the line, or maybe I should say on the line. When they were in place, I took my little mini iron and fused them to the fabric.
Använd gärna limstift för en första positionering så ligger de på plats när du sedan stryker fast dem.
Use a glue stick for a first positioning so they are in place when you use the iron to permanently fasten them to the fabric.
Därefter sydde jag langettsömmen på alla bokstäverna i brodérbågen på samma gång. Man kan naturligtvis sy en bokstav i taget vilket förmodligen är det vanligaste sättet att sy applikationer.
Then I sewed the blanket stitch on all letters in the hoop at the same time. Of course you can sew one letter at a time which is probably the most common to do appliqué.
Visst blir det fint med applikationsbokstäver? Att det sedan är lätt gör ju inte saken sämre.
Sure, it looks nice with appliqué letters? The fact that it's easy does not make things worse.

No comments:

Post a Comment