Sunday, December 14, 2014

Christmas pillow No 2 – part 5

Första delen julkulor ur ”Sew Bertha Winter-Holiday” är avklarade.
First part of the Christmas bulbs from ”Sew Bertha Winter-Holiday” is completed.

Då blir det den sista instruktiva delen innan ni får se de färdiga kuddarna. Här ser ni att jag håller på att sy de sista två delarna av de fyra splittade delarna.
Then it will be the last instructional part before you get to see the finished pillows. Here you see that I'm about to sew the last two parts of the four split parts.
Tygstycket ligger på korkmattan och jag väntar några minuter på att limstiftet ska torka.
The fabric is on the cork mat and I wait a few minutes for the glue stick to dry.
Julkulorna har jag satt samman av tre rapporter av samma design plus en enstaka kula som jag klippte ut i 6 D Stitch Editor Plus.
När man fogar samman delar till en lång sammanhängande del så vill man ju att de ska var i en linje – gärna i mitten, i överkant eller som jag valt i nederkant.
The Christmas bulbs, I've put together from three reports of the same design plus one single bulb that I cut out in 6 D Stitch Editor Plus. 
When one joins together parts into a long border you want them to be in a line – preferably in the Middle, top or bottom which I selected. 
Då kan man använda sig av en funktion i 6 D Embroidery Extra som heter Alignment – Vertical Alignment – Align Bottom.
Then you can make use of a feature in 6 D Embroidery Extra named Alignment – Vertical Alignment — Align Bottom

6 D Stitch Editor Plus and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking
Design collection:  #282 Sew Bertha Winter-Holiday

No comments:

Post a Comment