Sunday, December 7, 2014

Christmas Tree Appliqué – 3

När man förstorar en design (av formatet EDO) i 6 D Design Creator drar man helt enkelt ut designen.
When you resize a design (EDO format) in 6 D Design Creator you simply drag out the design.

Jag tycker det underlättar om man använder sig av rutnätet. Normalt sett har jag mitt rutnät satt till 10 mm. Men rutnätet kan sättas från 1 till 50 mm.
Om jag har en design som är 10 cm hög och vill ha den 15 cm hög så kan jag ju sätta rutnätet på 50 mm och då behöver jag bara anpassa designen till 3 rutor.
Vill jag sen finjustera så nära millimetern jag kan - så kan jag ändra storleken på rutnätet ända ner till 1 millimeter och sedan zooma in för att justera ytterligare.
I think it helps to make use of the grid. Normally I have my grid set to 10 millimeter. But the grid can be set from 1 to 50 millimeters.
If I have a design that is 10 centimeters high and want it to be 15 centimeters high, I can set the grid to 50 millimeters and then I just need to customize the design to 3 boxes. 
Would I then like to fine-tune as close to a millimeter - I can change the grid size all the way down to 1 millimeter and then zoom in to adjust further. 

Ovan ser ni min original design som är ca 17 cm i höjd – längst till vänster på fotot i början av detta inlägg. Den har jag sedan både förstorat till 22 cm och förminskat till 12 cm.
Above you can see my original design which is about 17 centimeters high – on the far left on the photo in the beginning of this blog post. I have then resized the design both 22 centimeters and to 12 centimeters.

För att förstora har jag satt rutorna till 22 millimeter och då behöver jag bara dra ut designen till 10 rutor. Eftersom detta är en båge som är 240x150 millimeter så blir det en ganska enkel manöver.
Tänk även på att hålla ner CTRL knappen när du drar ut designen så förstoras den proportionerligt.

To be able to resize to the height I want have I set the grid size to 22 millimeters, and then I just need to pull out the design to 10 grids. Since this is a hoop that is 240x150 millimeters, it will be a pretty simple maneuver. Also, holding down the CTRL key when you drag out the design will make it resize proportionally.

6 D Design Creator is part of 6 D Premier (Embroidery Software) from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment