Monday, December 8, 2014

Christmas Tree Appliqué – 4


Så hur gör du ett applikationsbroderi på brodérmaskinen?
Jag antar att det finns många olika sätt, bland annat kan man lägga på en bit tyg med eller utan Vliesofix eller lägga på en i förväg skuren bit tyg med eller utan Vliesofix. Jag använder alltid Vliesofix.
När du stygnsätter en applikationsdesign kommer du att ha flera linjer som var och en har sin uppgift.
Det är också viktigt att maskinen stannar mellan varje linje av stygn och det enklaste sättet är att använda olika färger. Jag gör så här:
So how do you do appliqué on machine?
I guess there are many different ways including putting on a piece of fabric with or without fusible web or adding a pre-cut piece of fabric with or without fusible web. I always use fusible web.
When you digitize an appliqué design you will have multiple lines doing their specific thing.
It is also important that the machine stops between each line of stitches and the easiest way is to use different colors. I do like this:
1. Placering Linje
1. Placement Line
Tyget placeras över placeringslinjen.
The fabric is placed over the placement line.
2. Linje som syr fast tyget på placeringslinjen - kan vara ett eller två varv
2. Tack down Line – can be one or 2 laps 

Härefter klipper man bort tyget så nära man kan utanför linjen som fäst tyget ovanpå placeringslinjen.
Here you will cut away the fabric as close as you can to the tack down line.
Du kanske också vill fästa tyget med ett strykjärn så att Vliesofixet fastnar på tyget.
You might also want to fasten the fabric with an iron to make the fusible web adhere to the fabric.
3. Sicksacksöm
3. Zig-zag stitch
4. Satin Stitch - kan innehålla sk. ”Underlay” sömmar
4. Satin Stitch – can include a underlay stitch
Men man kan även klippa ut delarna i förväg och beroende på hur man gjort när man stygnsatt själva applikationen kan man antingen använda sicksacksömmen för att sy fast tygbiten eller så använder man 6 D Stitch Editor Plus för en liten justering som jag ska visa i mitt nästa inlägg.
But you can also cut out the parts in advance and depending on how it is done when digitizing the appliqué you can either use a Zigzag stitch to fasten the fabric or use 6 D Stitch Editor Plus for a small adjustment as I will show in my next blog post.

Design made in 6 D Premier (Embroidery Software) from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment