Sunday, December 28, 2014

"Creative Block"

Söndag morgon. Minus 10 grader kallt ute. Frukosten är avklarad och jag sitter och läser några bloggar samtidigt som jag ska sätta igång med ett nytt projekt. Men samtidigt kliar det i fingrarna att leka lite i broderi programmet.
Sunday morning. Minus 10 degrees C cold outside. Breakfast is finished and I'm sitting and reading some blogs while I'll get started with a new project. But at the same time, it itches in my fingers to play a bit with the embroidery program. 



Jag har redan tidigare sagt att jag helst av allt stygnsätter för hand i 6 D Design Creator men det hindrar ju inte att man kan vilja prova lite i de olika Wizards som finns i 6 D Embroidery Extra.
Ovan ser ni två exempel på en fjäril som är stygnsatt i Wizarden. Nu ska man ha i beräkning att automatstygnsättning aldrig blir lika bra som en manuell stygnsättning eftersom programmet enbart kan följa de linjer som finns och när man gör det manuellt väljer man ju själv var man vill sätta stygnpunkterna.
Jag har lekt med två olika fyllnadsvarianter. Vanlig ”Fill Stitch” och ovanför det man kallar ”Photo Stitch”. Sen ska vi i ärlighetens namn säga att exakt hur resultatet blir går inte att säga innan vi sytt ut det. Detta kan ju vara helt och fullt acceptabelt.
I have already said that when I digitize I do it freehand in 6 D Design Creator but not that one may want to try some of the various Wizards available in 6 D Embroidery Extra.
Above you can see two examples of a butterfly that is digitized in the wizard. Now you should take into consideration that automatic digitizing will never be as good as a manual digitizing because the program can only follow the lines that are available and when you do it manually you choose yourself where you want to put the stitch points.
I've been playing with two different fill versions. Regular "Fill Stitch" and above what is called "Photo Stitch". Then we'll honestly say that exactly how the result will be is unable to say before we’ve stitched it out; this can be fully acceptable.

Titta på en linje i närbild så ser ni alla kantigheter (pixlar) som finns och som gör att efterlikna den aldrig kan bli lika bra som om man bara gör raka streck och ignorerar alla små ojämnheter.
Watch a line in close-up and you can see all angular units (pixels) available which makes auto-digitizing can never be as good as if you just do straight lines and ignores small irregularities.

Här ser ni en närbild på ”Photo Stitch”.
Here is a close up of “Photo Stitch”.
6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking 

2 comments:

  1. God fortsättning Lotta!!Bambikram

    ReplyDelete
  2. Tack Eva, God fortsättning till dig också.

    Lotta

    ReplyDelete