Thursday, December 25, 2014

Half the width

Det finns två saker jag använder mig väldigt mycket av i min sömnad och brodering och det är:
1. Vattenlösligt limstift
2. Maskeringstejp (målartejp)
There are two things I use very much in my sewing and embroidery and that is:
1. Water-soluble glue stick
2. Masking tape
Dagen tips är väldigt enkelt gör en skåra mitt i tejprullen som är 2 cm vid så får du en 1 cm bred tejp. Var försiktigt när du skär så du inte gör illa dig.
Today’s tip is very simple and that is to make a slit in the middle of the roll of tape that is 20 millimeters to get a 1 millimeter wide tape. Be careful when you cut so you do not hurt yourself. 

Jag brukar skära genom några lager åt gången. Sen blir det perfekt att exempelvis hålla undan band på baksidan av brodérbågen.
I usually cut through a few layers at a time. Then it will be perfect, for example, keep the ribbon on the back of the hoop away from being caught in the stitches.


Ha en fortsatt trevlig Julhelg     -     Enjoy the Holidays

No comments:

Post a Comment