Friday, December 26, 2014

If you save on some things…

Här ska ni få se hur mycket jag faktiskt sparar på att använda min “re-usable frame” som jag limmar fast mellanlägg i. Mellanlägget är 26 centimeter i bredd och ni ser här ramen till min 240x150 mm brodérbåge.
Here you'll get to see how much I actually save on using my "re-usable frame" in which I glue my stabilizer. This stabilizer is 26 centimeters in width and you can here see the frame for my 240x150 mm embroidery hoop.


Här ser ni att jag limmat fast det i min ”ram” och för det behövs ca 18 centimeter i bredd.
Here you can see that I glued it in my "frame" and it requires about 18 centimeters in width. 
Resten klipper jag bort och kan sedan limma ihop det till en bit. Så av tre ”hoopings” får jag en fjärde på köpet. I långa loppet sparar det pengar.
The surplus is cut off and can then be glued into one piece. So of the three "hoopings" I get a fourth for free. In the long run it will save money.

No comments:

Post a Comment