Wednesday, December 17, 2014

Pin Point

När man ska sy i knappar och få dem att passa perfekt in i knapphålet så brukar jag ta en knappnål och sticka ner mitt i knapphålet.
When sewing buttons and make them fit perfectly into the button hole I usually take a pin and pin it down the middle of the button hole.

Sedan sätter jag en liten prick alldeles invid knappnålen.
Then I put a small point right next to the pin. 

Det är mycket lättare att sy i knapparna efter markeringarna.
It is much easier to sew on buttons after the markings. 

Här ser ni knapparna som ska sys i.
Here you can see the buttons to be sewn in. 

Idag kom den första snön och eftersom jag cyklar så kan jag tala om att det var en upplevelse. Jag har dubbdäck och jag kör försiktigt. Men det var is och snö blandat och det var riktigt halt. Men det var väldigt vackert att se alla träd i mörkret täckta av både rimfrost, is och snö.
Today we got the first snow and because I cycle, I can tell you that it was an experience. I have studded tires and I drive carefully. But it was ice and snow mixed, and it was really slippery. But it was very beautiful to see all the trees in the darkness covered by frost, ice and snow. 

När jag kom hem så var det så här vackert i trädgården.
When I got home, it was as beautiful as this in the garden.


No comments:

Post a Comment