Tuesday, December 23, 2014

XMAS potholder – 3

Så hur syr man då grytlappen?
So how do you sew the potholder? 

Jo, vi börjar med att spänna rivbart mellanlägg i bågen. Sedan lägger jag på vadd som är avsedd för grytlappar.
Ovanpå det kommer sedan tygbiten. Nu gjorde jag det lite svårt för mig eftersom jag hade kvar lite tyg som var ca 22 cm brett och i en remsa som var ca 70 cm. Så jag var noga med att placera tyget och även limma fast det i bågen.
Well, we start by hooping Tear-away stabilizer in the hoop. Then I put on batting for potholders.
On top of it will then be the fabric. Now, I made it a little difficult for me because I had some fabric left which was about 22 centimeters wide and in a strip that was approx. 70 centimeters. So I was careful to place the fabric and glue it in the hoop.

Därefter tog jag och sydde en Basting Line som fäste tyget.
Then I sewed a Basting Line which attached the fabric to the batting and the stabilizer in the hoop.

Det första som syddes var alla fyra placeringslinjerna för bokstäverna.
The first thing that was sewn were all four placement lines for the letters.

Därefter la jag på tygbitarna som fått Vliesofix faststruket på baksidan.
Then I added on fabric pieces on which I had put fusible web on the reverse side. 

Sömmen som syr fast applikationsbitarna sys.
The seam that stitches the appliqué patches is sewn. 

Sedan tar jag bort bågen ...
Then I take off the hoop ...


... och klipper runt bokstäverna.
... and cut around the letters. 

Slutligen pressar jag fast bokstäverna med mitt ministrykjärn. Nu kan ni naturligtvis sy bokstäverna en och en och det är kanske det enklaste. Sedan är det bara att sy resten av broderiet.
Finally I fuse the letters to the fabric by pressing with my mini iron. Now, you can of course stitch the letters one by one, and it is perhaps the simplest. Then sew the rest of the embroidery.

Ta bågen ur maskinen och klipp bort trådar på baksidan. Lägg sedan på två lager tyg på baksidan. Dessa sys nu fast med den andra Basting Line vi gjorde.
Take the hoop out of the machine and cut off the threads at the back. Then put on two layers of fabric on the back. These are sewn in place with the second Basting Line we made.

Sedan är det dags för quilt motivet som sys genom alla lager men runt bokstäverna.
Then it's time for quilt motif to be sewn through all layers but around the letters.

Eftersom tyget var lite knappt sydde jag en sicksack söm närmast linjerna runt brodérområdet. 
Because the fabric was a bit small I sewed a zig zag seam next to lines around the embroidery area. 


Sedan skar jag rent runt kanterna med ca 7 mm marginal.
Then I cut off the fabric at the edges with approximately 7 mm margin. 

Grytlappen avslutas med remsor som jag också fick ut av den biten tyg jag tog fram- och baksidan ifrån. Jag sydde på kantremsan med en 9 mm sömsmån och hade då den yttersta Basting Line som referens.
Så blev den då färdig – min grytlapp. Jag hopas ni ser hur enkelt det är att skapa en grytlapp ”in-the-hoop”.
The Potholder was completed with a binding that I got out of that piece of fabric I used for the front and back. I sewed on the binding strip with a 9 mm seam allowance and I had the utmost Basting Line as a reference. 
So my Potholder was completed. I hope you can now see how easy it is to create a Potholder "in-the-hoop".

6D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking
Designs: Stickbaer.de 

No comments:

Post a Comment