Friday, February 28, 2014

Bakery

Det har varit mycket om kakor och bakning den senaste tiden och varför inte fortsätta på temat med ett bageri eller kanske är det ett konditori?
Den var inte snabbsytt i och med att det var över 45000 stygn men resultatet blev jättefint. Storleken är 30x20 cm. Visst blir man sugen på en bakelse och en kopp kaffe eller te?
There have been a lot of cakes and baking recently and why not continue the theme with a bakery or maybe it's a pastry shop?
It was not fast sewn in that there were over 45,000 stitches but the result was beautiful. The size is 30x20 cm. Doesn't it make you crave for a pastry and a cup of coffee or tea?

Ser ni de fina detaljerna på stolen och bakelserna.
Do you see the fine details of the chair and pastries.

Dörren har en fin skylt där det står öppet …
The door has a nice sign that says open ...

…och bredvid dörren står en kruka med en vacker växt i.
... and next to the door is a jar with a beautiful plant in.

Vilken tjusig font…
What a fancy font ...

… och visst ser bakverken nästan ätbara ut.
... and doesn't some of the pastries look almost edible.

Designs:  Bakery Mug Rug from Stickbaer.de

Wednesday, February 26, 2014

Soon March – and is spring coming?

Vi har haft en ganska snöfattig vinter här i Sverige (där jag bor) men i och för sig kan det ju fortfarande komma snö i mars. På något sätt känns det ändå som det snart skulle vara vår…
I går fick jag nog lite "vårkänslor". Jag fick för mig att gå förbi Panduro Hobby på vägen hem - för att se om det fanns något ”jag behövde”.
Varför lär jag mig aldrig? Det är klart att det alltid finns ”något man behöver”:-)
Nu hade de Fatquarters ur den underbara ”Tilda serien” -  3 för 2. Jag hittade några röd/rosa …
We have had quite a snow-free winter here in Sweden (where I live), however it may come snow in March. Somehow it still feels like it will soon be spring ...
Yesterday I probably had a little spring feeling. I went to Panduro Hobby on my way home - to see if there was something "I needed".
Why do I never learn? Of course there is always "something you need" :-)
Now they had Fatquarters from the wonderful "Tilda series" - 3 for 2. I found some red / pink ...

… och några grå/blå.
... and some grey / blue.

Sedan blev det ett rosarandigt tyg som jag tycker ser lite ”kakaktigt” ut :-)
Nu har jag ju i och för sig redan sytt Macarons, men de är ju bara så underbara och pastellfärger passar så bra. Nåja, vi får se vad jag hittar på.
Then there was a pink striped fabric that I think looks a little "cake-like" :-)
Now I have already sewn Macarons, but they are so wonderful to sew with pastel colors. Oh well, we'll see what I can come up with.

Tuesday, February 25, 2014

Digitizing – not just a click or two

Att stygnsätta en design är mer än bara några klick. Nej det kräver sin tid och färdighet.
Ordspråket – övning ger färdighet stämmer mycket väl in här.
Även om dagens Embroidery Software är väldigt avancerade men ändå användarvänliga så krävs ändå att man gör provsömnad. Det är helt enkelt inte fullt tillräckligt att titta på skärmen även om det ger en bra ”hint” om hur det kommer att bli.
Stygnsättningen har jag gjort i 6 D Design Creator som är en del av 6 D Premier.
To digitize an embroidery design is not just a just few clicks. No, it takes time and skill.
The saying - practice makes perfect fits very well in here.
Although today's Embroidery Software is very advanced yet user friendly it still requires that one make test a sew out. It is simply not enough to look at the screen even if it gives a good "hint" about how it will be.
The digitizing here is done in 6 D Design Creator that is part of the 6 D Premier.

Här ser ni min första utsömnad. Det behövs betydligt mer mellanrum i mitten med tanke på att det är en applikation.
Here you see my first stitch out. I need much more space in the center given that it is an appliqué.


Andra utsömnaden – betydligt bättre men jag kan nog ta in någon millimeter eller så. Dessutom ska jag ändra typen av fyll yta på mittenpartiet. Så som ni ser finns det fördelar med att göra en provsömnad. Nu vet jag i alla fall att jag är på rätt väg :-)
The second stitching - much better but I can probably bring in a millimeter or so. I will also change the type of fill area of the middle part. So as you can see there are advantages to making a test sew out. Now I know that I'm on the right track :-)
6D Design Creator is from Husqvarna Viking

Monday, February 24, 2014

Strawberries, Chocolate and Pistachio


Vad I all världen menar hon? Har ni hört talas om Macarons? De små mandelkakorna i alla färger man kan tänka sig och med fyllning emellan.
What on earth does she mean? Have you heard about Macarons? The small almond cakes in every color imaginable and with filling in between.

Här har jag stygnsatt små Macarons i Raw Edge Appliqué stil med en fyllyta som fyllning.
Here I have digitized small Macarons in Raw Edge Appliqué style with a fill stitch for filling.


Vidare har jag skrivit med stora bokstäver  - Macarons. Ni ser väl även det quiltade rutmönstret? Allt är gjort i 6 D Design Creator samt Quilt Block Wizard i 6 D Embroidery Extra.
Eftersom det är måndag länkar jag till BambiSyr med sin Quiltglädje.
Furthermore, I have written in large letters - Macarons. You can see the quilted grid, can't you? Everything is done in 6 D Design Creator and Quilt Block Wizard in 6 D Embroidery Extra.
Because it's Monday I link to BambiSyr med sin Quiltglädje.

6D Embroidery Extra and 6D Design Creator is from Husqvarna Viking

Sunday, February 23, 2014

Decorated Organza – 5Det som nu återstår är att klippa ut organza-höljet precis utanför sicksack kanten.
What is left is to cut the organza cover just outside the zigzag edge.

Så här ser det ut när det är färdigutklippt.
Here's how it looks when the cut is completed.

Sedan ska vi sicksacka ihop kanterna på sidan. Eftersom det är en ganska liten ”tub” så väljer jag att sicksacka ihop kanterna med en lite högre sicksack där ungefär hälften tar i ”tyget” och hälften faller utanför. Sedan ”drar jag ut det”.
Then we zigzag the edges of the sides. Since it is a rather small "tube" I choose to zigzag the edges together with a little higher zigzag with about half taking in the "fabric" and half falling off. Then "I pull it out."

Trä organzahöljet på glaset. Det ska vara ganska så precis passform på det. 
Håll fast höljet med några clips.
Put the organza cover on glass. It should be quite so precise fit on it.
Hold the cover with some clips

Sänk sedan ner hela glaset i ljummet vatten och låt mellanlägget lösas upp. Skölj eventuellt.
Then immerse the whole glass in lukewarm water and allow the stabilizer to dissolve. Rinse if necessary.

Forma till organzahöljet och låt det torka.
Shape the organza cover and let it dry.

När det torkat tar man bort clipsen. Om så behövs kan man sätta lite vattenlösligt limstift högst upp längst ytterkanten på glaset och pressa upp organzahöljet så det torkar på plats. Då var det klart. Inte så svårt, eller hur?
When it has dried, remove the clips. If needed, you can put some water soluble glue stick at the top at the outer edge of the glass and push up the organza cover so it dries in place. That's it. Not so difficult right?
 Designs:  With All My Heart from Husqvarna Viking

Saturday, February 22, 2014

Decorated Organza – 4

Innan vi för över broderiet på det media som brodérmaskinen kan läsa så ska vi se till att broderiet ligger i rätt läge/position. Detta kan man naturligtvis göra på många mer avancerade brodérmaskiner med stor skärm medan en del andra kanske inte har möjligheten på samma sätt.
Before we transfer the embroidery on the media your embroidery machine can read we will make sure your design is in the right position. This can of course be done on many advanced embroidery machines with a large screen whereas other may not have the possibility in the same way.

Öppna broderiet i 6 D Embroidery Extra, eller det Embroidery Software du använder.
I 6 D Embroidery Extra går jag till View och väljer Change Hoop. Där väljer jag en broderbåge som är 240x150 mm vertikalt läge. I mitt fall ser det nu ut så här.
Open your design in 6 D Embroidery Software, or the Embroidery Software you use.
In 6 D Embroidery Extra, I go to View and select Change Hoop. There I choose a hoop that is 240x150 mm vertically. In my case, it now looks like this.

Gå till Home på Menyraden och använd er av ikonen ”Rotate 45” för att rotera designen 45 ° i två steg vilket blir 90 ° i slutändan.  Nu ser det ut så här. Spara designen. För sedan over designen till det media som din brodérmaskin kan läsa.
Go to Home on the Menu Bar and use the icon "Rotate 45" to rotate the design 45 ° in two steps, which is 90 ° in the end. Now it looks like this. Save the design. Then transfer the design to the media that your embroidery machine can read.

Då har vi ”stygnsatt” själva organza-höljet till glaset och redigerat det så att det ligger på rätt ledd. Nu tänkte jag visa hur ni syr ut det och sedan syr ihop det för att passa glaset.
Börja med att spänna vattenlösligt mellanlägg – av den tjockare plastvarianten – i en broderbåge som passar till storleken för broderiet. Lägg sedan på ett lager kristall organza och fäst det med tejpbitar på plasten. Man kan också sätta några knappnålar som extra förstärkning. Har din symaskin möjlighet att sy en tråckelsömsram för att fästa organzan mot det vattenlösliga mellanlägget är det jättebra att göra det. Först sys själva rutmönstret ut.
So now we have "digitized" the organza cover for the glass and edited it so that it is in the right direction in the hoop. Now I will show how to embroider it and then sew it together to fit the glass.
Start by hooping the water soluble stabilizer - the thicker plastic version - in a hoop that fits the size of your design. Then put on a layer of crystal organza and secure it with tape on the plastic. One can also put some pins for extra reinforcement. If your embroidery machine has a basting stitch function – use it to secure the organza to the plastic water soluble stabilizer. First the grid is embroidered.

Därefter sys sick-sacken runt kanterna.
Then the zig-zag is sewn around the edges.

Slutligen sys ordet ”Forever”. Nästa gång ska jag visa hur ni sätter samman organzahöljet till glaset.  
Finally, the word "Forever" is sewn. Next time I'll show you how to assemble the organza cover for the glass.
Designs:  With All My Heart from Husqvarna Viking 
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Friday, February 21, 2014

Decorated Organza - 3

Om du gjort detta i omgångar börjar du nu med följande:
Öppna 6 D Embroidery Extra.
Se till att bågstorleken är satt till 240x100 mm – vertikalt (se punkt 2-3 i avsnitt 2)
Öppna designen som du sparade som ”Lace on Tulle 1”. Se till att den är centrerad.
-  -  -
If you do this successively, start with the following:
Open 6 D Embroidery Extra.
Ensure that the hoop size is set to 240x100 mm - vertically (see paragraph 2-3 in part 2)
Open the design you saved as "Lace on Tulle 1". Make sure it is centered.

16. Gå till Border på Menyraden. Fyll i följande:
      Margin: 0 mm
      Avmarkera Combine
      Stitch Type: Satin
      Options: Width 2 mm - Density 11 - Underlay ska vara ikryssat
      OK
      Apply
-  -  -
16. Go to Border on the Menu Bar. Fill in the following:
      Margin: 0 mm
      Uncheck Combine
      Stitch Type: Satin
      Options: Width 2 mm - Density 11 - Underlay should be ticked
      OK
      Apply


Vitsen med att ha en Sicksack söm med lite högre densitet är att jag vill behålla lite av det mjuka med organzan även om jag vill ha en stabil kant. Som ni ser så var ungefär 9 ”stolpar” inom en 10x10 mm ruta det jag hade.
17. Gå till Home på menyraden
18. Välj Combine och Combine All
19. Spara designen som “Organza on Tulle”
-  -  -
The point of having a zigzag stitch with a slightly higher density is that I want to keep a little of the soft with organza although I want a stable edge. As you can see, it is about 9 “lines of Zigzag” in a 10x10 mm box that I had.
17. Go to Home in the Menu Bar
18. Select Combine and then select Combine All
19. Save the design as "Organza on Tulle"

Nu kan man lägga på en design eller text. Jag valde att lägga på texten ”Forever” från ”With All My Heart”.
20. För att infoga en design ”i/på” en annan design så går man till Arkiv på menyraden och väljer sedan Insert. Därefter väljer man den plats där designen i fråga finns. Markera designen i fråga och välj ”öppna”. Placera den på rutnätet där du önskar att den ska vara.
21. Gå till Combine och välj Combine All och om du vill även Color Sort.
22. Spara designen under det namn du vill att den ska ha. Jag valde att kalla min ”Organza Forever”.
-  -  -
Now you can add a design or text. I chose to add the text "Forever" from "With All My Heart".
20. To insert a design "in / on" a different design you go to File in the Menu Bar and then select Insert. Then select the location where the design in question is located. Select the design in question and select "open". Place it on the grid where you want it to be.
21. Go to Combine and then select Combine All and if you want to Color Sort.
22. Save the design using the name you want it to have. I chose to call my "Organza Forever".

Designs:  With All My Heart from Husqvarna Viking

Thursday, February 20, 2014

Decorated Organza – 2

Det första vi ska göra är att ta ett litet glas och mäta omkretsen i överkant samt höjden. Ta till 1-2 mm extra på omkretsen eftersom vi kommer att sy ihop själva organzan.
Mina mått blev följande ca 8 cm på höjden och 21,8 cm i omkrets i överkant.

The first thing we should do is take a small glass and measure the circumference at the top and the height of the glass. Then add an extra 1-2 mm on the circumference because we will sew together the organza.
My measurements are as follows about 80 mm in height and 218 mm in circumference at the top.

Sedan ska vi göra själva stygnsättningen i 6 D Embroidery Extra. Denna beskrivning kommer att basera sig på det programmet eftersom det är det jag använder.
1.   Öppna 6 D Embroidery Software – 6 D Embroidery Extra Modulen
2.   Gå till View i menyraden och välj Change Hoop
3.   Markera Enter Size och skriv i följande mått – tryck sedan OK:
      Width: 240 mm
      Height: 100 mm
Naturligtvis kan man välja den bågstorlek man avser att brodera i sedan också. Detta är en ”smaksak”.
4.   Gå till Wizards i menyraden
5.   Välj Quilt Block
6.   Välj filled Quilt Block; No Inner Shape
7.   Nästa – nu kommer ett fönster som heter “Quilt Block Wizard – Select Size” upp
8.   Välj Shape Nr. 2
9.   I Enter Size väljs Sides. Jag har sedan fyllt i följande mått
      A: 220 mm och B: 80 mm
10. Nästa – nu kommer ett fönster som heter “Quilt Block Wizard – Select Fill Pattern” upp
11. Jag har valt ”Diamond Fill” som mönster.
12. Välj Options bredvid Diamond/Square/Crosshatch.
13. Jag har gjort följande val i detta fönster:
      Gap: 7.0 mm
      Stitch Type: Double with Zigzag Return
      Style: Diamond
      Angle: 60
      Stitch Length: 2.0 mm
      Zigzag width: 0.6 mm
14. Välj OK
15. Välj Slutför
Om du gör detta i omgångar sparar du nu designen som “Lace on Tulle 1”
Fortsättning följer …

Then we'll do the actual digitizing in 6 D Embroidery Extra. This tutorial will be based on that program because it is what I use.
1.   Open 6 D Embroidery Software - 6 D Embroidery Extra module
2.   Go to View in the menu bar and select Change Hoop
3.   Select the Enter Size and type in the following dimensions - then press OK:
      Width: 240 mm
      Height: 100 mm
Of course, one can choose the hoop size you intend to embroider in then too. This is a "matter of taste".
4.   Go to the Wizards in the menu bar
5.   Select Quilt Block
6.   Choose filled Quilt Block; No Inner Shape
7.   Next - a window named "Quilt Block Wizard - Select Size" appears
8.   Select Shape no. 2
9.   In the Enter Size select Sides. I then filled in the following dimensions
      A: 220 mm B: 80 mm
10. Next - a window named "Quilt Block Wizard - Select the Fill Pattern" appears
11. I have chosen the "Diamond Fill" pattern
12. Select Options next to Diamond / Square / Cross Hatch
13. I have made ​​the following choices in this window:
      Gap: 7.0 mm
      Stitch Type: Double with Zigzag Return
      Style: Diamond
      Angle: 60
      Stitch Length: 2.0 mm
      Zigzag width: 0.6 mm
14. Select OK
15. Select Finish
If you do this in steps you will now save the design as "Lace on Tulle 1"
To be continued…

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Wednesday, February 19, 2014

Decorated Organza - 1

Att göra ”riktig Lace” kräver en viss teknik och man måste se till att den har tillräckligt tjocka linjer för att hålla ihop osv.
Men man kan ju ”fuska” lite. Egentligen är jag emot att använda ordet ”fuska” för detta är ju inte ”Lace” i egentlig mening utan en helt annan sak. Så låt oss istället kalla det för vad det är – dekorerad organza.
Making "real Lace" requires a certain technique and you have to ensure that the lines are thick enough to hold it together and so on.
But you can "cheat" a little. Actually, I am against use the word “cheat” for this is of course not "Lace" in the strict sense, but a completely different thing. So let us instead call it what it is - decorated organza.

Ljuslyktan ni ser i bild har jag gjort på detta sätt. Det är ett vanligt mindre dricksglas jag använt och tagit mått på. Ni kommer kanske ihåg att jag köpte glas när jag var på IKEA sist? Det var för detta ändamål.
Jag tänkte visa er hur lätt det är att göra ett sådant organza-hölje till ett vanligt glas i 6 D Embroidery Extra.
Det ni behöver ha är ett mindre glas, lite stabilare organza och tjockt vattenlösligt mellanlägg av plasttyp.
… och för säkerhetens skull har jag använt ett batteridrivet värmeljus i lyktan.
Fortsättning följer …
The light lantern you see in the photo I have done in this way. It is a common smaller drinking glass I used and had measured on. You may remember that I bought the glass when I was at IKEA last? It was for this purpose.
I am going to show you how easy it is to make such an organza “cover” to an ordinary glass in 6 D Embroidery Extra.
What you need is a small glass, a little more stable organza and heavy water soluble stabilizer - plastic-type.
... and for safety's sake, I have used a battery-operated tea light in the light lantern.
To be continued …

Designs:  With all my Heart from Husqvarna Viking