Friday, January 23, 2015

Embroidery on a cardigan – 2


Eftersom jag vill skapa en illusion av att fjärilarna bara flyger omkring så får inte placeringen av broderierna vara alltför exakt.
Det kan både vara bra och svårt eftersom man inte egentligen vet hur det ska blir.
Because I want to create the illusion of the butterflies just flying around it should not be overly precise positioning of the embroideries.
This can be both good and difficult because you don't really know how it’ll be.
Ett tips är att skriva ut mallar på broderierna och placera dem på jumpern som du vill ha dem. Mallarna placerar jag flera på samma blad så slipper jag så mycket papperssvinn.
One tip is to print templates of embroideries and place them on the jumper as you want them. I also put several templates on the same sheet, so I won't have so much paper waste.
Men innan jag börjar stryker jag på jumpern lite för att få bort alla veck. Sen behöver jag inte vara supernoga med exakt placering i bågen så kommer det någon millimeter fel så är det faktiskt inte hela världen.
But before I start I iron the cardigan a little to get out all the creases. Since I do not need to be overly precise with the exact position in the hoop it is actually no big deal if it there will be some millimeters error.
Som ni ser så har jag även klippt i mallarna men bevarat lite at mittlinjerna. Slutligen så är det bara att bära bort allt till maskinen och börja brodera.
As you can see, I have also cut the templates but left a small piece of the middle lines. Finally, I can now carry the hoop with the cardigan to the machine and start embroidering. 
Designs: #283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment