Thursday, January 22, 2015

Embroidery on a cardigan – 1

Mitt nästa projekt kommer att bli en jumper jag sällan använder för att den känns så grå och trist.                  
Nu vet jag inte om den kommer att bli färggladare precis men kanske lite roligare för jag hade tänkt brodera några fjärilar på den från en kollektion med de allra mest populära fjärilarna.     
My next project will be a cardigan I rarely use because it feels so grey and dull.                  
Now I don't know if it's going to be more colorful to be exact but maybe a bit more fun because I’m going to embroider some butterflies on it from a collection of the most popular butterflies.

Men först till det tråkiga – förberedelser. Jag har tänkt brodera på vattenlösligt mellanlägg.
Jag använder mina ramar för att spara på det dyra mellanlägget. Här en ram för 100x100 mm broderbågen. Här har jag först spänt tygvarianten av det vattenlösliga mellanlägget.
But first to the boring - preparation. I've planned to embroider on water-soluble stabilizer.
I use my frames in order to save on the expensive stabilizer. Here a frame  for the 100 x 100 mm embroidery hoop. Here I first hooped the fabric version of the water soluble stabilizer.

Sedan klistrar jag fast en bit av plastvarianten på baksidan.
Then I glue a piece of the plastic version on the back.

Eftersom vattenlösligt inte går att stryka på så låter jag det helt enkelt torka över natten. Tanken är att jag ska få en lite krispigare yta.
Since water-soluble cannot be ironed on I simply let it dry overnight. The idea is to get a little crispier coating.

Dessa två fjärilar tänkte jag göra.
These två butterflies, I have planned to do.

Så jag förbereder även 120x120 mm bågen.
So I also prepare the 120 x 120 mm hoop.

Tråkigt grått kan man inte säga om vädret ute – titta så underbart med snön på träden.
Dull gray cannot be said about the weather outside — look so wonderfully with the snow on the trees.


No comments:

Post a Comment