Tuesday, January 6, 2015

Felting Experiment - 1

Idag kände för att arbeta med filt och det nya ”Felting Embroidery Set”. Så jag bestämde att jag skulle se vad som hände om jag försökte "manipulera" några stygn i programmet för att se om jag kunde göra några ”Motif Fills” för denna typ av ”broderi”.
Today I felt like working with felt and the new ”Felting Embroidery Set”. So I decided I would see what happened if I tried "manipulating" some stitches within the software to see if I could make some Felting Motif Fills.

Här har jag tagit en hjärtgirlang som jag ändrat storleken på lite. Sedan gjorde jag tre olika rader med olika slags stygn.
Jag har använt både 6 D Design Creator och 6 D Stitch Editor Plus.
Here I have taken a heart border that I resized a bit. Then I made three different rows trying different kind of stitches.
I have used both 6 D Design Creator and 6 D Stitch Editor Plus.

Resultatet är inte perfekt, men åtminstone jag vet vilken väg att gå nu. Jag kommer att välja raden upptill och arbeta vidare med den.
The result is not perfect but at least I know which way to go now. I will choose the row at the top and work further with that one.

Vad händer om jag riva bort filten på baksidan? Ja, detta är också ett test för att se hur väl stygnen filtat samman de två materialen i varandra.
What happens if I tear away the felt on the back? Well this is also a test to see how well the stitches have felted the two materials into each other.

Från framsidan - och det är fortfarande den första raden som är det bästa valet, men som sagt jag behöver göra lite mer arbete på det och kanske beroende på vad man ska använda den för jag skulle lämna tunnare skikt av filt. Det kan också hända att den andra raden kan vara ett alternativ om jag lämnar kvar det andra filtlagret.
Ja har man inget roligare för sig så kan man ju fördriva en ledig dag på detta vis.
From the front – well it is still the first row that is the best choice but as I said I need to do some more work on it and perhaps depending on what to use it for I might leave the thinner layer of felt. It can also happen that the second line can be an option if I leave the second felt layer.
Well, if you don’t have anything more fun to do you can spend a day off this way.
6 D Design Creator and 6 D Stitch Editor Plus are Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment