Wednesday, January 7, 2015

Felting Experiment – 2

Nu har jag börjat sy på mitt projekt och detta blir en mycket annorlunda upplevelse.
Jag ska alltså sy något som jag tidigare enbart sytt med tyg, filt och tråd.
Det som kommer bli ännu märkligare är att jag kommer sy från baksidan och för att vara riktigt exakt så kommer jag ju inte ens sy utan enbart ”filta”.
Dessutom så har jag även beslutat mig för att splitta designen i två delar och använda en betydligt mindre brodérbåge än jag gjort tidigare. Så i detta inlägg kommer enbart de riktigt observanta som läst min blogg tidigare kanske kunna se eller ana vad jag ska göra.
Varför? Jo därför att det är kul att testa gränser och att faktiskt visa er som inte har så stora brodérbågar att man kommer ganska långt även med en 180x130 brodérbåge.
Now I have started sewing my project and this will be a very different experience.
I will then sew something that I’ve previously only sewn with fabric, felt and thread.
What will be even more extraordinary is that I will sew from the back and to be really accurate, I will not even sew but just "felt".
In addition, I have also decided to split the design into two parts and use a much smaller hoop than I've used before. So in this post, only the really observant that read my blog earlier may be able to see or imagine what I'll do. 
Why? Well, because it's fun to test the limits and to actually show you who do not have such large hoops that you come pretty far even with a 180x130 mm embroidery hoop.

Här ser ni framsidan, eller kanske ska jag säga baksidan för det är ju där det händer.
Kan ni gissa vad det är jag gör?
Here you see the front, or maybe should I say back because that's where it happens.
Can you guess what it is I'm doing?

No comments:

Post a Comment