Thursday, January 8, 2015

Felting Experiment – 3

Gissade ni rätt? Jo visst blev det ett par ullsulor.
Dessa är inte sydda ”in-the-hoop” som mina andra sulor är utan här har jag helt enkelt sytt framsidan – från baksidan ...
Did you guess what it was? Yes, it was a pair of wool insoles.
These are not sewn "in-the-hoop" as my other insoles are but here I simply "sewed" the front - from the back ...

Jag har sedan sytt ihop de två lagren på min vanliga symaskin med en vanlig raksöm ett par varv.
I then sewed together the two layers on my sewing machine with a regular straight stitch a couple of laps.

Detta var mest en rolig grej att prova på. Jag är medveten om att mönstret kommer att bli intrampat men syftet är att vara varm om fötterna.
This was mostly a fun thing to try. I am aware that the pattern will be less visible after you've walked on them for a while but the purpose is to be warm on the feet.

No comments:

Post a Comment