Sunday, January 11, 2015

Felting Experiment – 6

Mitt sista inlägg i denna serie blir hur jag syr ihop sulorna. Eftersom jag enbart broderat överdelen så kommer jag att sy på underdelen på symaskin.

My last post in this series is how to sew the insoles together. Because I only embroidered the top part I am going to sew on the back on the sewing machine.

Jag börjar med att klippa det tunna filtlagret nära den yttersta kanten. Varförsiktigt när du klipper så du inte sliter loss filten då den yttersta linjen enbart är en ”förnimmelse”.

I start by cutting the thin felt layer near the outer edge. Be careful when cutting so you don't tear off the felt as the last line is merely a “shadow”.

Sedan lägger jag på ytterligare ett lager fil. Lag sätter lite limstift på den nya filtbiten och lägger ihop de bägge delarna. Sätt några knappnålar så det ligger still och låt limmet torka ett par minuter.
Then I put on layer wool felt. Put a little glue on the new felt piece and add the two parts together. Put some pins so it lies still and let the glue dry for a few minutes.

Sedan är det bara att sy runt sulan i den svaga filtkanten. Jag sydde ett par varv lite bredvid varandra. Slutligen klipper man runt sulans ytterlinje med någon millimeters marginal.

Then sew around the insole on the thin felt line. I sewed a couple of laps a little next to each other. Finally cut it around the outline of the insole with a millimeter’s margin.På Måndag länkar jag dessa varma sulor till Bambi Syr's Visa och Berätta.

2 comments: