Tuesday, January 27, 2015

Freestanding Lace Butterfly - 2


När fjärilen sytts färdigt ska man lägga den i lite ljummet vatten och lösa bort det mesta men inte allt av det vattenlösliga mellanlägget.
Det ska ju inte vara kladdigt men om vi inte har något vattenlösligt mellanlägg kvar så blir inte fjärilen så stel som vi vill ha den.
When the butterfly is finished you should put it in a little lukewarm water and dissolve away most but not all of the water-soluble stabilizer.
It should not be messy, but if we don't have any water soluble stabilizer left the Butterfly will not be as stiff that we want it.

När den torkat så vill jag kanske ändå pressa lite på den och det gör jag genom att vika en frottéhandduk dubbel och lägga fjärilen med rätsidan neråt.
When it has dried, I might still want to press it a bit and I do that by folding a Terry towel double and put the Butterfly with the right side down. 

Vik sedan över handduken ...
Then I fold over the towel  ...

... och ångpressa ett litet tag.
... and steam press for a little while.

Som du ser är det väldigt varmt och det ångar fortfarande. I nuläget är fjärilen mjuk så låt den svalna.
As you can see, it's very hot and it still steams. At present, the Butterfly is soft so let it cool.

Så här blev den och nästa gång ska jag visa vad jag använde den till.
This is how it looks and next time I'll show what I used it for.

Designs: #283 Most Popular Butterflies from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment