Monday, January 19, 2015

Have you hemmed my jeans?


Jag sa redan i gårdagens inlägg att denna helg inte blev som jag planerat. Men helt uppenbarligen inte heller för min son som jag lovat att lägga upp ett par alldeles för långa jeans.
Måste du ha dem i morgon? Ja, jag hade ju tänkt det ... men jag får ta ett par andra....
Dåligt samvete – för det tar ju inte många minuter. Så sagt och gjort här är de. 
I already said in yesterday's post - this weekend was not as I planned. But quite obviously not for my son either as I had promised to hem a pair of too long jeans.
You must have them tomorrow? Well, that was the plan … but I will take a couple of others ...
Feeling guilty - because it doesn't take many minutes. So said and done, here they are. 

Eftersom jag bara hade lite tunnare tråd så tog jag två trådar som övertråd. Lätt att bara spola upp lite på en undertrådsspole och sätta framför den riktiga trådrullen. Rätt eller fel men det funkade väldigt bra.
Since I only had a little thinner thread I used two threads as upper thread. Easy to just wind some on a bobbin and put in front of the real spool of thread. Right or wrong but it worked really well.

No comments:

Post a Comment