Tuesday, January 13, 2015

Hooping Tips – 6

Att få brodérbågen att ligga still är jättelätt med en korkmatta och lite knappnålar. Hur bra som helst.

To get the embroidery hoop to lie still is really easy with a cork mat and some pins. So good.

1 comment: