Wednesday, January 14, 2015

Small designs


Alla som broderar vet att små designs är bland det svåraste som finns att få snygga och att överhuvudtaget göra något vettigt av.
Man kan inte ha för mycket detaljer samtidigt som det faktiskt måste likna något.
Everyone who embroiders know that small designs are among the hardest thing to get good looking and to even make any sense of.
You can not have too much detail, while it actually has to look like something.

Här har ni några zebror som är 28x21 mm. Alltså väldigt små.
Here you have some zebras that are 28x21 mm. Thus, very small.


Designs: #285 Artful Elements from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment