Tuesday, February 17, 2015

A quick Valentines Day project - 2

För att göra ett hjärta som detta så gör man så här:
To make a heart like this, do as follows:

1.   Öppna 6 D Embroidery Software.
2.   Öppna 6 D Design Creator.
3.   Avbryt Wizarden.
4.   Gå till Design fliken om du inte redan är där.
5.   Sätt Hoop size till 120x120 mm.
6.   Gå till Shapes och välj Shape nr 32.
7.   Välj sedan Shape As Fill. Det ska nu komma upp ett hjärta i mitten.
1.   Open 6 D Embroidery Software.
2.   Open 6 D Design Creator.
3.   Cancel the wizard.
4.   Go to the Design tab if you are not already there.
5.   Set Hoop size to 120 x 120 mm.
6.   Go to Shapes and select Shape No. 32.
7.  Then select Shape As Fill. A heart should now come up  in the middle. 
8.  Förstora hjärtat så det är i det närmaste lika stort om bågstorleken. Du har de blå punkterna som riktlinje. Eftersom det är en satinsöm som bård kan det i det här läget gå lite utanför.
8.   Enlarge the heart so it is almost equal to the size of the hoop. You have the blue points as a guideline. Because it is a satin seam that is a border it can at this point go a little outside.


9.   Markera Pattern Fill i Film Strip.
10. Högerklicka och välj Properties.
11. Ändra Pattern Fill till Shape Fill och sätt Densitet till 30 och välj Shapes nr 32.
12. Ändra Satin Line till Double Stitch och sätt Length till 2.3 mm.
13. Tryck OK.
9.   Select Pattern Fill in the Film Strip.
10. Right-click and select Properties.
11. Change the Pattern Fill to Shape Fill and set Density to 30 and select Shapes No 32.
12. Change the Satin Line to Double Stitch and set Length to 2.3 mm.
13. Press The OK Button.

14. Spara hjärtat som en edo fil. Jag kallade min fil ”Hjärta”.
14. Save the heart as an edo file. I called my file “Heart”.


15. Exportera sedan filen och spara i vp3 format. Jag kallade min fil ”Hjärta”.
15. Export the file and save in vp3 format. I called my file “Heart”.

6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment