Sunday, February 1, 2015

Another Bib Necklace - 2

Även om dessa designs är ganska små så behövde jag ändå göra några små justeringar för att få dem att passa som dekorationer på ett halsband av den typen jag har i åtanke.
Som exempel kan nämnas att den lilla hängare som finns på den lilla blomman behöver jag ju inte ha på mitt halsband.
Hade den varit uppbyggd i två färger så hade det varit enkelt att utesluta den ena av färgerna. Så var inte fallet med denna design så därför får jag ”köra designen” genom 6 D Stitch Editor Plus för att ”isolera” dessa stygn.
Det är enkelt - stega dig bara fram genom designen tills du kommer till det första stygnet i den lilla öglan. Notera detta nummer och ange det sedan som startnummer nere i vänstra hörnet. Stega sedan fram stygn för stygn till du kommer till det sista stygnet i öglan.
Nu ska bara öglan synas och då markerar man allt – CTRL+A – och tar bort objektet med ”delete” ikonen. Spara sedan designen under nytt namn.
Although these designs are quite small I still needed to make some small adjustments to get them to fit as decorations on a necklace of the kind I have in mind.
As an example, the little hanger available on the little flower I do not need to have on my necklace.
Had it been in two colors, it would have been easy to rule out one of the colors. That was not the case with this design so I have to "run the design" through 6 D Stitch Editor Plus to "isolate" those stitches.
It's easy - you just step through the design until you come to the first stitch in the small loop. Remember this number and then enter it as the starting number in the lower left corner. Then advance stitch by stitch until you come to the last stitch in the loop.
Now, just the loop is to be seen and then you select all - CTRL + A - and remove the object with the "delete" icon. Then save the design under a new name.
Sedan fyllde jag en broderbåge med 5 stycken rundlar. Som ni ser på bilden så gjorde jag dem alla i olika färger. Nu är orsaken till den att jag vill kunna göra ett uppehåll i broderandet och enkelt starta om vid en ny färg om så skulle behövas eller vara lämpligt.
Likadant som olika färger är så bra när man syr applikationer så är de lika bra för att enkelt kunna göra pauser i ett enfärgat broderi.
Then I filled an embroidery hoop with 5 of these flowers. As you can see in the picture I did them all in different colors. Now that is because if I want to take a break in the embroidery process and simply start over at a new color if needed or appropriate.
Similar to different colors being so good for sewing appliqués, they are just as good to easily make pauses in a monochrome embroidery.
Eftersom jag är så nöjd med ”min specialblandning av vattenlösligt mellanlägg så använder jag det även här. Jag kommer även denna gång att använda vanlig “all purpose” tråd - här Gütermanns - till broderiet. 
Since I am so happy with "my special blend of water soluble stabilizer" I use it here too. I will this time again use the standard "all purpose" thread - here Gütermanns – for my embroidery.
Då är det bara att sätta igång och brodera.  När det är klart kommer jag att lösa upp mellanlägget i lite ljummet vatten och låta dem torka på min korkmatta. Jag måste faktiskt medge att jag är väldigt förtjust i det matta som dessa trådar ger.
Then I am ready to go and embroider. Once that is done, I will dissolve the stabilizer in a little warm water and let them dry on my cork mat. I actually have to admit that I'm very fond of the mat sheen that these threads provides.
 Designs: Christmas Lace Kit from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment