Thursday, February 5, 2015

Another Bib Necklace - 5

Sedan syr jag på två band så jag kan knäppa halsbandet. Jag har emellertid börjat fundera på en annan variant av själva ”halsbandet” som man knyter fast med men det får nog bli ett annat halsband. Det är så lätt att göra alltför mycket på en gång. Jag klipper banden lite längre än vad jag tror att jag behöver så kan jag knyta min rosett och sedan se hur mycket som behövs klippas bort.
Then I sew on two ribbons so I can tie the necklace. However, I have begun to think about a different version of tying the "necklace" but it'll probably be another necklace. It is so easy to do too much at once. I cut the ribbons a bit longer than what I think I need so I can tie my bow and then see how much is needed to be cut off.

För att sy på en nästan osynlig söm på bandet lägger jag bandet en aning nedanför kanten på ullfilten. 
To sew on a nearly invisible seam on the ribbon, I put the ribbon slightly below the edge of the wool felt. 
Sedan syr jag med en raksöm en bit ner – cirka 1 cm.
Then I sew with a straight a bit down - approx. 10 mm. 
Därefter så viker jag upp bandet och syr ytterligare en raksöm nära kanten.
Then fold up the ribbon and sew a second straight stitch seam near the edge. 

Designs: Christmas Lace Kit from Husqvarna Viking
Bib Necklace Pattern from Mäde! by Kasia

No comments:

Post a Comment