Sunday, February 22, 2015

”Hexies” again ... - 4


Nu har jag äntligen tagit mig i kragen och gjort färdigt mina små hexagoner.
De är väldigt små så jag fick faktiskt ändra min plan att försöka sy dem på maskin. Det blev helt enkelt väldigt svårt. Det blev helt enkelt lättare att handsy dem.
Now I have finally taken the time to finish my small hexagons.
They are very small so I actually had to change my plan to try to sew them on the machine. It was simply too difficult. So it was simpler to hand sew them.

But the best thing about this experiment was that I  found a great way to cut to the fabric to hexagons while saving fabric

Att ta bort de små pappermallarna gick bra med hjälp av en stor sprättare.
To remove the small paper templates was easy with a large seam ripper.

Här ser ni baksidan innan jag började.
Here you see the back before I started.

… och efter.
… and after.

Sedan lite spraystärkelse och en press med strykjärnet. Sen ska blomman få sitta på en liten necessär tror jag.
Then some spray starch and a press with the iron. Then the flower will sit on a small toiletry bag I think.

No comments:

Post a Comment