Tuesday, March 10, 2015

Drip, drop, stop - 1


Droppar av ”vatten” kommer i många former som regn, tårar men även när vi spolar vanligt vatten.
Det är såklart väldigt många droppar som då som bildar en tunnare eller tjockare stråle.
När årstiderna går i varandra speciellt mot höst och vår se man ofta droppar som dagg i gräset på morgonen.
Nu är det inte alltid man vill ha vattendroppar liggande på bänken och speciellt inte när man diskat.
Drops of "water" come in many forms such as rain, tears but even when we flush plain water.
It is of course a large number of droplets when forming a thinner or thicker beam.
As the seasons go together especially towards autumn and spring you often see drops of dew on the grass in the morning.
Now it's not always that you want water droplets lying on the bench, especially when you washed the dishes.

Disktrasor i det högabsorberande svampmaterialet som dessa diskdukar måste var en av de bästa saker som uppfunnits. De suger åt sig vatten som den svamp de är.
Det näst bästa är att det går att brodera på dem – men det måste vara den variant som är torr från början. Dessa fiffiga diskdukar köpte jag på IKEA och de har ett litet hål i ena hörnet så att man kan hänga upp dem.
Dishcloths in a highly absorbent sponge material as these dishcloths must be one of the best things ever invented. They absorb water as the sponge they are.
The next best thing is that it can be embroidered on them - but it must be the version that is dry from the start. These nifty dish cloths I bought at IKEA and they have a small hole in one corner so that you can hang them up.

The drop is made in 6 D Design Creator which is embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment