Thursday, March 12, 2015

Drip, drop, stop – 3

Så hur gör man då dropparna och fonten? Till och börja med så har jag mätt min disktrasa och även tagit hänsyn till det utstansade hålets placering så för min del kommer en brodéryta på 150x150 mm att blir bra. Här kommer beskrivningen på dropparna.
So how do you then do the drops and the font? To begin with, I have measured my dish cloth and also took into account the cut-out hole position so, for my part, an embroidery area of 150 x 150 mm will be good. Here is how to do the drops.
1.   Öppna 6 D Embroidery Software.
2.   Öppna 6 D Design Creator.
3.   Avbryt Wizarden.
4.   Gå till Design fliken om du inte redan är där.
5.   Sätt Hoop size till 150x150 mm.
6.   Gå till Shapes och välj Shape nr 41.
7.   Välj sedan Shape As Line. Det ska nu komma upp en droppe i mitten.
1.   Open 6 D Embroidery Software.
2.   Open 6 D Design Creator.
3.   Cancel the wizard.
4.   Go to the Design tab if you are not already there.
5.   Set Hoop size to 150 x 150 mm.
6.   Go to Shapes and select Shape No. 41.
7.  Then select Shape As Fill. A drop should now appear in the middle. 
8.  Förstora droppen så den är i det närmaste 6x4,5 cm. Du har rutnätet som riktlinjer. Placera den uppe till vänster i bågen.
9.  Välj en ny färg genom att klicka på Color Change i Command rutan.
8.  Enlarge the drop so it is almost 60x45 mm. You have the grid as guideline. Place in the upper-left corner of the hoop.
9.  Select a new color by clicking the Color Change in the Command pane.
10. Upprepa proceduren i steg 7 och 8 med ytterligare en droppe som är ungefär 4x3,25 cm. Du har rutnätet som riktlinjer. Placera den i mitten till höger i bågen.
11. Välj en ny färg genom att klicka på Color Change i Command rutan.
10. Repeat the procedure in step 7 and 8 with another drop that is approximately 40x32 mm. You have the grid as guideline. Place it in the middle on the right side of the hoop.
11. Select a new color by clicking the Color Change in the Command pane.
12. Upprepa proceduren i steg 7 och 8 en tredje gång. Denna gång ska droppen vara ungefär 3,25x2,5 cm. Placera den längst ner till vänster i bågen.
Placeringen av dropparna kommer sedan att finjuesteras när vi lägger till texten
12. Finally, we repeat the procedure in step 7 and 8 a third time. This time the drop should be approximately 32x25 mm. Place it at the bottom left of the hoop.
The placement of the drops will then be fine adjusted when we add the text
13. Markera Running Stitch i Film Strip.
14. Högerklicka och välj Global Properties. Detta kommer påverka alla Running Stitch Objekt i Filmstrip.
15. Ändra Running Stitch till Double Stitch eller Triple Stitch och sätt Length till 2.2 mm eller efter ditt val.
16. Tryck OK.
17. Spara dropparna som en edo fil. Jag kallade min fil ”Droppar”.
18. Exportera sedan filen och spara i vp3 format. Jag kallade min fil ”Droppar.
13. Select Running Stitch in the Film Strip.
14. Right-click and select Global Properties. This will affect all the Running Stitch Objects in the Film Strip.
15. Change the Running Stitch to a Double or Triple Stitch and set the Length till 2.2 mm or to your choice.
16. Press the OK Button.
17. Save the drops as an edo file. I called my file “Drops”.
18. Export the file and save in vp3 format. I called my file “Drops”.
6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment