Saturday, March 14, 2015

Drip, drop, stop – 5

Nu har vi alltså gjort både dropparna och texten. Så det som återstår är att kombinera de tre dropparna med text i en brodérbåge som är max 150x150 mm. Designen får gärna vara aningen mindre eftersom vi vill kunna brodera i en båge som mäter 240x150 mm.
Now, we have made both the drops and text. So what remains is to combine the three drops with text in a hoop which is maximum 150 x 150 mm. The design may well be smaller because we want to be able to embroider in a hoop measuring 240x150 mm.
Därefter så är det bara att börja brodera. Jag använder samma över och undertråd. Däremot vill jag inte ha något mellanlägg som blir kvar på baksidan och därför kommer jag att använda mig av en av mina färdiga ramar men sätta fast disktrasan på ett litet annorlunda sätt.
Then, it's just to start embroidering. I use the same thread on top as in the bobbin. However, I have no stabilizer, which remains on the back and therefore I will use one of my pre-made frames and fasten the dish cloth in a slightly different way.
För att positionera disktrasan rätt så har jag även skrivit ut en pappersmall av broderiet. Den placerar jag på önskat ställer på disktrasan.
Sedan lägger jag broderbågen med den färdiga ramen ovan på. Jag fäster temporärt med blå målartejp som inte fäster så hårt.
To position the dish cloth correct in the hoop I have even printed a paper template of the embroidery. I put it in the correct position on the dishtowel.
Then I put the embroidery hoop with the finished hoop on top of it. I attach temporarily with Blue Painter's tape that does not attach so hard.
Sedan så sätter man knappnålar i ramen genom disktrasan och ser till att nålen verkligen är färst i trasan så den inte sticker ut på baksidan. Sedan är det bra att börja brodera.
Then I can put pins in the frame through the dishtowel and make sure that the needle is inside the dish cloth so it does not protrude at the reverse side. Then it is good to start embroidering.
Eftersom det bara är runt 2300 stygn i min design så går den fort att brodera.
Since only around 2,300 stitches in my design it is quick to embroider.
Slutligen klipper man bort hoppstygnen.

Finally, cut away the jump stitches.
Jag kunde inte låta bli att leta efter vårtecken när jag var ute på tomten och fotograferade.
I couldn't help but look for spring signs when I was out in the garden and photographed.
The design and text is made in 6 D Design Creator and Quick Font - Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment