Tuesday, March 17, 2015

Easter rabbit

När jag ändå var i farten och broderade på min disktrasa så kom jag på att det snart är Påsk. Vad är mera Påsk än en Påskhare?
För denna sketchliknande design beslutade jag mig för att använda 5 D Quilt Design Creator. Detta program som kanske inte nämns lika mycket är faktiskt helt fantastiskt om man vill göra redwork liknande designs.
Den här kaninen var från början en färgbild med blå bakgrund och helsvarta ögon. Jag hittade cliparten i mitt 6 D Embroidery Software program.
Ögonen ritade jag som linjer också – kanske skulle jag behållit dem men …
Programmet ser även till att linjerna sys i en ”korrekt och bästa ordning”.
While I was on the go and embroidered on my dishcloth I realized that it will soon be Easter. What is more Easter than an Easter rabbit?
For this sketch like design, I decided to use 5 D Quilt Design Creator. This program might not mentioned as much but is actually quite amazing if you want to do redwork similar designs.
This rabbit was originally a color image with blue background and solid black eyes. I found the clip art in my 6 D Embroidery Software program.
The eyes I drew as lines too - maybe I should have maintained them but …
The program also ensures that the lines are sewn in a "correct and good order."
Så här blev min fina Påsk-kanin. Känner ni inte själva för att sy på disktrasor? Det är väldigt roligt och lite vanebildande.
Jag har fått frågan hur broderiet håller – och svaret på det är: Alldeles utmärkt. Jag har tvättat mina disktrasor flera gånger och faktum är att broderiet är finare än disktrasan när jag väl kastar den.
So here is my nice Easter rabbit. Do not you feel to sew on dish cloths yourself? It is great fun and a little addictive.
I have been asked how the embroidery holds - and the answer to that is: Perfectly fine. I have washed my dishcloths several times and the fact is that the design is finer than the dish cloth when I throw it.
5 D Quilt Design Creator and 6 D Embroidery Software are from Husqvarna Viking

1 comment:

  1. Das ist aber ein wirklich süßer Hase!

    Liebe Grüße
    Tatjana

    ReplyDelete